การรันโปรแกรมผู้ใช้ - IQ Brain (รุ่นที่ 1)

VEX IQ (รุ่นที่ 1) สมอง

โปรแกรมผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไปยัง Brain สามารถพบได้ในหนึ่งในสี่ช่องสำหรับโปรแกรมผู้ใช้ หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ในเมนูโปรแกรม

5dc33bf6d75c0.png

หมายเหตุ: Brain นี้จะมีโปรแกรมผู้ใช้สามโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา: GraphicalProgram (ช่อง 1), MoveFastThenStop1 (ช่อง 3) และ ScaledRectangle (ช่อง 4) ช่องที่ 2 ไม่มีโปรแกรมผู้ใช้ดาวน์โหลดไว้

  • ค้นหาและรันโปรแกรมในเมนู
  • รันโปรแกรมโดยกดปุ่มตรวจสอบ มันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากกดปุ่มตรวจสอบ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: