บันทึกโครงการ VEXcode EXP C++ บนเบราว์เซอร์ Chrome

ภาพหน้าจอ_2022-04-20_3.59.04_PM.png

เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'บันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ'

ภาพหน้าจอ_2022-04-20_3.58.20_PM.png

ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของอุปกรณ์ คุณจะเห็นไฟล์ที่มีนามสกุล .expcpp ซึ่งหมายความว่าโครงการของคุณได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: