การเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ด้วย VEXcode IQ - Mac บนเว็บ

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX IQ Controller กับ VEXcode IQ บนเว็บบนอุปกรณ์ Mac

วิธีการเชื่อมต่อ VEX IQ Controller จาก VEXcode IQ บนเว็บบนอุปกรณ์ Mac

IQ_2_Controller.png

Tโกศบนตัวควบคุมโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวควบคุมจนกระทั่งไฟแสดงสถานะเปิด/ปิดเปลี่ยนเป็นสีเขียว

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.20.35_AM.png

เชื่อมต่อตัวควบคุม IQ เข้ากับอุปกรณ์ Mac ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB-C

หมายเหตุ:ตัวควบคุม IQ ของคุณต้องเสียบอยู่กับอุปกรณ์ Mac ของคุณตลอดกระบวนการเชื่อมต่อ 

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.22.54_PM.png

เปิดตัว VEXcode IQ บนเว็บโดยไปที่ codeiq.vex.com

เลือกไอคอนตัวควบคุมในแถบเครื่องมือ

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.23.40_PM.png

เลือก 'เชื่อมต่อ'

IQ_Begin_Connection_Mac.png

กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นและอธิบายว่าคุณควรเลือกคอนโทรลเลอร์ที่มีหมายเลข ID ต่ำที่สุด เลือก 'ดำเนินการต่อ' ในกล่องข้อความเพื่อเปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อ

IQ_Select_Port_Mac.png

เลือกตัวควบคุม IQ ที่มีหมายเลข ID ต่ำที่สุดจากรายการตัวควบคุมที่มีอยู่

IQ_Connect_to_Port_Mac.png

เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ' เมื่อคุณเลือกหมายเลขต่ำสุดIQ Controller ID แล้ว

Screen_Shot_2022-03-30_at_12.26.02_PM.png

เมื่อเชื่อมต่อ IQ Controller สำเร็จแล้ว ไอคอน Controller จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

IQ_Incorrect_Port_Mac.png

หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กล่องข้อความอื่นจะปรากฏขึ้นและแจ้งให้คุณเลือกตัวควบคุมด้วยหมายเลข ID อื่น


วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ VEX IQ Controller จาก VEXcode IQ บนเว็บบน Mac

Screen_Shot_2022-03-31_at_10.20.17_AM.png

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากตัวควบคุม IQ ให้ถอดสายเคเบิล USB-C ออกจากอุปกรณ์ของคุณหรือตัวควบคุม IQ

IQ_2_Controller.png

คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ IQ Controller จาก VEXcode IQ บนเว็บได้โดยการปิดคอนโทรลเลอร์

ปิดคอนโทรลเลอร์โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าไฟแสดงสถานะบนคอนโทรลเลอร์จะดับลง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: