กำลังโหลดและบันทึกโครงการ VEXcode IQ บนเบราว์เซอร์ Chrome

สามารถโหลดและบันทึกโปรเจ็กต์ใน VEXcode IQ บนเว็บได้หลายวิธี


สร้างโครงการใหม่

Screen_Shot_2022-04-04_at_1.33.10_PM.png

โปรเจ็กต์ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว VEXcode IQ แต่สามารถเปิดโครงการใหม่ได้จากเมนูไฟล์

เลือก 'โครงการบล็อกใหม่' จากเมนูไฟล์

บันทึก_ตอนนี้_.png

หมายเหตุ: เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากโปรเจ็กต์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบันทึก ดูส่วน 'บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์' ของบทความนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบันทึกโครงการ


โหลดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.18.04_PM.png

เปิดโครงการที่มีอยู่โดยเลือก 'โหลดจากอุปกรณ์ของคุณ' จากเมนูไฟล์

Screen_Shot_2022-04-04_at_1.59.18_PM.png

ใช้อินเทอร์เฟซของอุปกรณ์เพื่อนำทางและเปิดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่ของคุณ VEXcode IQ จะอนุญาตให้คุณเปิดไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ .iqblocks, .iqpython, หรือ .iqcpp เท่านั้น


เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.01.48_PM.png

เปิดโครงการตัวอย่างโดยเลือก 'เปิดตัวอย่าง' จากเมนูไฟล์


เปลี่ยนชื่อโครงการ

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.04.58_PM.png

หากต้องการเปลี่ยนชื่อโครงการ ให้เลือกหน้าต่างชื่อโครงการ

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.05.35_PM.png

ป้อนชื่อโครงการ และเลือก 'เปลี่ยนชื่อ'


บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.08.09_PM.png

เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'บันทึกไปยังอุปกรณ์ของคุณ'

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.09.42_PM.png

ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของอุปกรณ์ คุณจะเห็นไฟล์ที่มีนามสกุล .iqblocks (.iqpython หรือ .iqcpp หากคุณเขียนโค้ดด้วย Python หรือ C++) ซึ่งหมายความว่าโครงการของคุณได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว


ปัญหาทั่วไปเมื่อโหลด/บันทึก

Screen_Shot_2022-03-29_at_1.42.30_PM.png

ปัญหาทั่วไปเมื่อใช้ไฟล์โปรเจ็กต์ VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, หรือ .iqcpp) กำลังพยายามเลือกไฟล์ที่จะเปิดโดยตรงโดยระบบปฏิบัติการ

หากคุณพยายามเปิดไฟล์โปรเจ็กต์ VEXcode IQ (.iqblocks, .iqpython, หรือ .iqcpp) โดยดับเบิลคลิก ไฟล์จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

Screen_Shot_2022-04-04_at_2.18.04_PM.png

ไฟล์โปรเจ็กต์ VEXcode IQ ทั้งหมด (.iqblocks, .iqpython, หรือ .iqcpp) สามารถเปิดได้ ไฟล์เท่านั้น ภายใน VEXcode IQ ดูส่วน 'โหลดโครงการที่มีอยู่' จากบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: