เชื่อมต่อกับสมองด้วย VEXcode IQ บนเว็บ - Windows

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain กับ VEXcode IQ บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows

วิธีการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain จาก VEXcode IQ บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.26.34_PM-1.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ IQ แล้วและเชื่อมต่อกับ IQ Brain

Tโกศบนสมองโดยกดปุ่มตรวจสอบบนสมอง

Windows_connected.png

เชื่อมต่อ IQ Brain เข้ากับอุปกรณ์ Windows ของคุณโดยใช้สายเคเบิล USB-C

หมายเหตุ:IQ Brain ของคุณจะต้องเสียบปลั๊กอยู่กับอุปกรณ์ Windows ของคุณตลอดกระบวนการเชื่อมต่อ 

Brain_icon.png

เปิดตัว VEXcode IQ บนเว็บโดยไปที่ codeiq.vex.com

เลือกไอคอน Brain ในแถบเครื่องมือ

เชื่อมต่อ.png

เลือก 'เชื่อมต่อ'

ภาพหน้าจอ__18_.png

กล่องข้อความจะปรากฏขึ้นและอธิบายว่าคุณควรเลือก Brain ที่มีป้ายกำกับว่า 'Communications Port' เลือก 'ดำเนินการต่อ' ในกล่องข้อความเพื่อเปิดหน้าต่างการเชื่อมต่อ

ภาพหน้าจอ_2022-04-05_110020.png

เลือก IQ Brain ที่มีป้ายกำกับ 'Communications Port' จากรายการ Brains ที่มี

ภาพหน้าจอ_2022-04-05_110053.png

เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ' เมื่อคุณเลือก 'พอร์ตการสื่อสาร' IQ Brain ID

Green_brain.png

เมื่อเชื่อมต่อ IQ Brain สำเร็จแล้ว ไอคอน Brain จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

Incorrect_port.png

หากการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ กล่องข้อความอื่นจะปรากฏขึ้นพร้อมท์ให้คุณเลือกสมองที่ยังไม่ได้จับคู่


วิธียกเลิกการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain จาก VEXcode IQ บนเว็บบนอุปกรณ์ Windows

windows_disconnected.png

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจาก IQ Brain ให้ถอดสาย USB-C ออกจากอุปกรณ์ Windows หรือ IQ Brain

Brain-Drive-select-x-2.png

คุณยังสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ IQ Brain จาก VEXcode IQ บนเว็บได้โดยการปิด Brain

ปิด Brain โดยกดปุ่ม X ค้างไว้จนกว่าหน้าจอ Brain จะเป็นสีดำ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: