ตั้งชื่อสมองของคุณด้วย VEX IQ (รุ่นที่ 2)

VEX IQ 2nd gen Brain สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ทำให้ง่ายต่อการระบุได้ง่ายขึ้นว่า Brain ไหนเป็นสมองไหน 

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.12.53_AM.png

เมื่อ Brain เชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลง Brain 

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.15.17_AM.png

เลือกปุ่มแก้ไขถัดจากชื่อปัจจุบันของ Brain

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.16.38_AM.png

อัปเดตชื่อ จากนั้นคลิกอัปเดต

หมายเหตุ: ช่องไม่ได้รับการยอมรับ หากต้องการแยกคำ ให้ใช้ขีดล่าง

Screen_Shot_2022-03-07_at_10.17.24_AM.png

ตอนนี้คุณจะเห็นชื่อสมองที่อัปเดตแล้ว 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: