โปสเตอร์ชิ้นส่วนแบบโต้ตอบ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

Screen_Shot_2021-11-12_at_9.36.28_AM.png

โปสเตอร์ชิ้นส่วนแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงภาพชิ้นส่วนทั้งหมดที่รวมอยู่ในชุด VEX IQ (รุ่นที่ 2) โปสเตอร์อินเทอร์แอคทีฟจัดเป็นหมวดหมู่หลักๆ ของชิ้นส่วน: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพลา ขั้วต่อ หมุดและสแตนด์ออฟ ล้อ คานและเพลท เกียร์ และเฟืองและโซ่ โปสเตอร์ชิ้นส่วนแบบโต้ตอบยังกล่าวถึงเครื่องมือ Pin และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่รวมอยู่ใน Kit เลือกแต่ละส่วนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและสำรวจเนื้อหาของชุด VEX IQ (รุ่นที่ 2)

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: