การใช้คุณสมบัติเติมข้อความอัตโนมัติในโครงการ VEXcode IQ Python

การใช้ฟีเจอร์เติมข้อความอัตโนมัติของ Python ขณะสร้างโปรเจ็กต์ Python ใน VEXcode IQ สามารถช่วยประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อพิมพ์คำสั่ง


วิธีใช้คุณสมบัติเติมข้อความอัตโนมัติของ Python

Basebot__Drivetrain_2-motor__Example_Project_with_name-noTag.png

หมายเหตุ: โปรเจ็กต์นี้ใช้เทมเพลต Basebot (ระบบขับเคลื่อน 2 มอเตอร์)

เริ่มพิมพ์เพื่อเปิดเมนูการเลือก

เติมข้อความอัตโนมัติ_d_2.png

ชื่ออุปกรณ์หรือคำสั่งจะปรากฏในเมนูการเลือกแบบเลื่อนลง

full_command_list.png

หากต้องการเข้าถึงรายการคำสั่งที่เป็นไปได้โดยใช้ฟังก์ชันเติมข้อความอัตโนมัติ ให้กด Control + Space (ใน Windows, macOS และ Chrome OS)

ทำการเลือกด้วยคุณสมบัติเติมข้อความอัตโนมัติของ Python

เติมข้อความอัตโนมัติ_d.png

กด "Enter/Return" หรือ "Tab" บนแป้นพิมพ์หรือเลือกคำสั่งด้วยเคอร์เซอร์เพื่อทำการเลือก

โปรดทราบว่าด้วยเมนูการเลือกที่ยาวขึ้น คุณสามารถเลือกได้โดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นกด "Tab" หรือ "Enter/Return" บนแป้นพิมพ์เพื่อทำการเลือก
  • ใช้เคอร์เซอร์ของคุณเพื่อเลื่อนขึ้นและลงในเมนูเติมข้อความอัตโนมัติ จากนั้นทำการเลือกที่ต้องการ

เพิ่ม Dot Operator เพื่อแสดงรายการคำสั่งทั้งหมดที่มีให้กับอุปกรณ์นั้น

drivetrain_commands.png

การเพิ่มตัวดำเนินการจุด (จุด, “”) จะเปิดเมนูใหม่ของคำสั่งทั้งหมดที่มีให้ในเครื่อง

ทำการเลือกโดยใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

drive_for_in_drop_down.png

ใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" บนแป้นพิมพ์เพื่อไปยังเมนูต่างๆ จากนั้นกด "ย้อนกลับ" บน Mac, "Enter" บน Windows หรือ Chromebook เพื่อทำการเลือก

เลือกด้วยเคอร์เซอร์ของคุณบนคำสั่งที่ต้องการ

เพิ่มพารามิเตอร์

forward_reverse_parameter.png

พารามิเตอร์คือตัวเลือกที่ส่งผ่านไปยังคำสั่งระหว่างวงเล็บ

นิ้ว_mm_parameter.png

บางคำสั่งต้องการพารามิเตอร์หลายตัว ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกพารามิเตอร์ต่างๆ ในคำสั่งเดียวกัน

wait_True.png

พารามิเตอร์บางตัวเป็นทางเลือก เช่น wait=True ในตัวอย่างต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ โปรดดูข้อมูล Help ของคำสั่งเพื่อกำหนดว่าพารามิเตอร์ใดที่จำเป็น และพารามิเตอร์ใดไม่จำเป็น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus