เมื่อทำงานใน VEXcode IQ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีบันทึกโครงการบน Chromebook

บทความจะครอบคลุม:


วิธีบันทึกโครงการ Python ใน VEXcode IQ (Chromebook)

การใช้ 'บันทึก'

Saving_Python_Window.png

การบันทึกโปรเจ็กต์ VEXcode IQ Python เป็นเรื่องง่าย ขั้นแรก เลือกหน้าต่างชื่อโครงการ

ภาพหน้าจอ_2021-10-20_10.13.41_AM.png

หน้าต่างโต้ตอบบันทึกจะเปิดขึ้น

Chromebook_Rename_Project.png

ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ของคุณโดยพิมพ์ในหน้าต่างโต้ตอบบันทึกของอุปกรณ์

สังเกตนามสกุลไฟล์ .iqpython หลังชื่อไฟล์ ไฟล์ VEXcode IQ Python ทั้งหมดจะมีนามสกุลไฟล์นี้

Select_downloads_chromebook.png

เลือกปลายทาง เช่น โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

Save_button_chromebook_2.png

จากนั้นเลือก 'บันทึก'

Saved_Project_in_downloads_IQ.png

ไฟล์จะบันทึกไปยังปลายทางที่เลือกบนอุปกรณ์ของคุณ โครงการ VEXcode IQ Python ทั้งหมดสามารถจดจำได้ด้วยส่วนขยาย .iqpython

อัปเดต_Project_name.png

ชื่อโปรเจ็กต์ที่อัปเดตจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

Saved_Project_name.png

เมื่อบันทึกโครงการแล้ว VEXcode IQ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ

Screen_Shot_2021-10-19_at_11.27.00_AM.png

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode IQ จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานของตนหากผู้ใช้พยายาม:

  • ปิด VEXcode IQ
  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

การใช้ 'บันทึกเป็น'

Save_as_redo.png

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโครงการโดยใช้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus