เมื่อทำงานใน VEXcode IQ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีบันทึกโครงการบนอุปกรณ์ Windows

บทความจะครอบคลุม:


วิธีบันทึกโครงการ Python VEXcode IQ (Windows)

การใช้ 'บันทึก'

name_box.png

การบันทึกโปรเจ็กต์ VEXcode IQ Python เป็นเรื่องง่าย ขั้นแรก เลือกหน้าต่างชื่อโครงการ

save_VEXcode_project.png

หน้าต่างโต้ตอบบันทึกจะเปิดขึ้น

name_driveforward.png

ตั้งชื่อโปรเจ็กต์ของคุณโดยพิมพ์ในหน้าต่างโต้ตอบบันทึกของอุปกรณ์

สังเกตนามสกุลไฟล์ .iqpython หลังชื่อไฟล์ ไฟล์ VEXcode IQ Python ทั้งหมดจะมีนามสกุลไฟล์นี้

select_destination.png

เลือกปลายทาง เช่น โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

save_file.png

จากนั้นเลือก 'บันทึก'

file_in_downloads.png

ไฟล์จะบันทึกไปยังปลายทางที่เลือกบนอุปกรณ์ของคุณ โครงการ VEXcode IQ Python ทั้งหมดสามารถจดจำได้ด้วยส่วนขยาย .iqpython

driveforward_top_bar.png

ชื่อโปรเจ็กต์ที่อัปเดตจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์

บันทึกอัตโนมัติ.png

เมื่อบันทึกโครงการแล้ว VEXcode IQ จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ

save_dialog.png

หมายเหตุ: เมื่อใดก็ตามที่มีโครงการที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode IQ จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานของตนหากผู้ใช้พยายาม:

  • ปิด VEXcode IQ
  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

การใช้ 'บันทึกเป็น'

file_menu.png

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือก "บันทึกเป็น" จากเมนูไฟล์เพื่อสร้างสำเนาของโครงการโดยใช้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus