การเชื่อมต่อสมอง IQ (รุ่นที่ 2) กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain กับ VEXcode IQ ที่ใช้แอปบนคอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือ Chromebook ขั้นแรก คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณมีส่วนประกอบทั้งหมด

Screen_Shot_2021-09-22_at_11.11.19_AM.png

คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้:

  • สาย USB-C (ทั้ง USB-C เป็น USB-C หรือ USB-C เป็น USB-A ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ)
  • สมองไอคิว (2nd gen)
  • แบตเตอรี่ไอคิว
  • คอมพิวเตอร์ Windows, Mac หรือ Chromebook

หลังจากที่คุณรวบรวมส่วนประกอบของคุณแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

Inserting_the_Battery-IQ_Gen_2.png

ใส่แบตเตอรี่เข้าไปใน IQ Brain

TurningOnTheBrain.png

เปิด IQ Brain โดยกดปุ่มเครื่องหมายถูก

Screen_Shot_2021-09-21_at_4.41.38_PM.png

เชื่อมต่อสาย USB-C กับ IQ (gen 2) Brain

Screen_Shot_2021-09-21_at_5.03.24_PM.png

เชื่อมต่อปลายสาย USB อีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

VEXcode-IQ-icon.jpeg

เปิดใช้ VEXcode IQ . ตามแอป

Screen_Shot_2021-09-21_at_5.14.19_PM.png

การเชื่อมต่อที่สำเร็จจะได้รับการยืนยันเมื่อ ไอคอนสถานะสมองใน แถบเครื่องมือเป็นสีเขียว

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus