อุปกรณ์อัจฉริยะ VEX IQ ทั้งหมด (สมองของหุ่นยนต์ ตัวควบคุม มอเตอร์อัจฉริยะ และเซ็นเซอร์) มีโปรเซสเซอร์ภายในของตัวเองและใช้งานซอฟต์แวร์พิเศษ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณลักษณะการเขียนโปรแกรมขั้นสูง วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าระบบ VEX IQ ของคุณทำงานอย่างถูกต้องคือทำให้ซอฟต์แวร์ของ Robot ทันสมัยอยู่เสมอ

home_screen_on_brain._brain_on.png

VEXos เวอร์ชัน 1.01 (ปัจจุบัน)

  • เปิดตัวครั้งแรก

IQ_Gen_2_Controller-Battery_Light__1_.png

เฟิร์มแวร์คอนโทรลเลอร์ 1.01 (ปัจจุบัน)

  • เปิดตัวครั้งแรก

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus