ใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1) หรือไม่? ดูบทความนี้

ปุ่มบนสมอง

บน Brain มีปุ่มหลักสี่ปุ่มที่ใช้ในการนำทางหน้าจอ Brain:

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.26.34_PM.png

ปุ่มตรวจสอบ

ปุ่มตรวจสอบใช้เพื่อเปิดสมองและเลือกตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอ

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.30.40_PM.png

ปุ่ม X

ปุ่ม X ใช้เพื่อปิดสมอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นปุ่ม "ย้อนกลับ" เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

Screen_Shot_2021-09-16_at_4.32.32_PM.png

ปุ่มซ้ายและขวา

ปุ่มซ้ายและขวาใช้เพื่อนำทางระหว่างตัวเลือกต่างๆ บนหน้าจอ Brain


หน้าจอหลัก

home_screen_on_brain._brain_on.png

เมื่อเปิดสมองด้วยปุ่มตรวจสอบ หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น และไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงเป็นสีเขียว

Screen_Shot_2021-09-16_at_5.39.47_PM.png

ด้านซ้ายเป็นตัวอย่างของหน้าจอ Brain เมื่อเปิดเครื่อง โดยมีป้ายกำกับแต่ละองค์ประกอบเพื่อใช้อ้างอิง

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: