การรันโปรแกรมไดรฟ์บน VEX IQ (รุ่นที่ 2) Brain

ใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1)? ดูบทความนี้

โปรแกรม Drive เป็นโปรแกรมเริ่มต้นที่สร้างไว้ใน VEX IQ Robot Brain จึงสามารถใช้กับ Smart Motors, Bumper Switches และ VEX IQ Controller โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรม โปรแกรม Drive จะจับคู่จอยสติ๊กและปุ่มของคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุม Smart Ports เฉพาะบนสมอง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่า Smart Ports ต่อสายอย่างถูกต้อง

2nd.gen.brain.top_side.png

หมายเลขสมาร์ทพอร์ต ประเภทอุปกรณ์ ฟังก์ชั่น
1 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้จอยสติ๊ก A
2 สวิตช์กันชน หยุดปุ่ม R Down จากการหมุน Smart Motor ในพอร์ต 4
3 สวิตช์กันชน หยุดปุ่ม R Up จากการหมุน Smart Motor ในพอร์ต 4
4 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้ปุ่ม R
5 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้ปุ่ม F
6 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้จอยสติ๊ก D
7 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้จอยสติ๊ก A
8 สวิตช์กันชน หยุดปุ่ม L Down จากการหมุน Smart Motor ในพอร์ต 10
9 สวิตช์กันชน หยุดปุ่ม L Up จากการหมุน Smart Motor ในพอร์ต 10
10 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้ปุ่ม L
11 สมาร์ทมอเตอร์ เลี้ยวโดยใช้ปุ่ม E
12 สมาร์ทมอเตอร์ หมุนโดยใช้จอยสติ๊ก D
  • ตรวจสอบว่าสมาร์ทพอร์ต 1-12 มีประเภทอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามรายการในตารางด้านบน โปรดทราบว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ ทั้งหมดใน 12 พอร์ตเพื่อให้โปรแกรมนี้ทำงาน ด้านบนนี้เป็นตัวอย่างรายการอุปกรณ์ที่สามารถใช้พอร์ตใดได้บ้าง
  • ตรวจสอบว่าคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อแบบไร้สาย

หมายเหตุ: หากต้องการตรวจสอบวิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสมาร์ทพอร์ตอย่างถูกต้อง ดูบทความนี้

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาและเรียกใช้โปรแกรมไดรฟ์

find_and_run_the_drive_program.2.png

  • พลังในสมอง
  • ไฮไลท์โปรแกรม Drive แล้วกดปุ่ม Check เพื่อเลือก Drive
  • ไฮไลต์เรียกใช้แล้วกดปุ่มตรวจสอบเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
  • ใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus