การเชื่อมต่อกับ VEXcode IQ แบบแอปกับสมอง IQ (รุ่นที่ 2) - Android

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX (รุ่นที่ 2) IQ Brain กับ VEXcode IQ ที่ใช้แอปบนอุปกรณ์ Android ของคุณ

Inserting_the_Battery-IQ_Gen_2.png

ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในสมองไอคิว

TurningOnTheBrain.png

เปิด IQ Brain โดยกดปุ่มเครื่องหมายถูก

VEXcode-IQ-icon.jpg

เปิดใช้ VEXcode IQ ตามแอป

Screen_Shot_2021-09-21_at_1.43.14_PM.png

คุณอาจได้รับข้อความขอให้คุณอนุญาตให้แอปเข้าถึงไฟล์ของคุณ เลือก 'อนุญาต'

Screen_Shot_2021-09-21_at_9.13.38_AM.png

เลือกไอคอนหน้าต่างอุปกรณ์เพื่อเปิดหน้าต่างอุปกรณ์

Screen_Shot_2021-09-21_at_9.24.10_AM.png

เลือกปุ่ม 'รุ่นที่ 2' เพื่อระบุว่าคุณกำลังเชื่อมต่อกับสมอง (รุ่นที่ 2) จากนั้นปิดหน้าต่างอุปกรณ์

Screen_Shot_2021-09-21_at_9.28.41_AM.png

เลือกปุ่มสมอง

Screen_Shot_2021-09-21_at_10.11.23_AM.png

เมื่อเลือก Brain แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อกับ IQ (รุ่นที่ 2)'

Screen_Shot_2021-09-21_at_1.11.02_PM.png

เมื่อเลือก 'เชื่อมต่อกับ IQ (รุ่นที่ 2)' คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันการเข้าถึงตำแหน่ง เลือก 'อนุญาตเฉพาะขณะใช้แอป'

หมายเหตุ: หน้าต่างนี้จะเปิดขึ้นในครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android หลังจากติดตั้งแอป VEXcode IQ หรือหรือหาก คุณปิดใช้งานการอนุญาตตำแหน่งสำหรับแอพ

orange_brain.select_brain.png

ไอคอน Brain จะเปลี่ยนเป็นสีส้มและข้อความ "กำลังสแกน" จะปรากฏขึ้นในขณะที่ Brain กำลังเชื่อมต่อ จากนั้นรายการ IQ Brains ที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อสมองที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

Screen_Shot_2021-09-20_at_11.28.25_AM.png

เมื่อเลือก Brain แล้ว ให้เลือกปุ่ม "เชื่อมต่อ"

IQ_Connecting_with_Bluetooth_Image.png

รหัสการเชื่อมต่อสี่หลักจะปรากฏบนหน้าจอของ Brain

Screen_Shot_2021-09-21_at_10.28.01_AM.png

พิมพ์รหัสลงในพรอมต์ในแอปและเลือก 'ส่ง'

Screen_Shot_2021-09-21_at_10.33.13_AM.png

ไอคอน Brain จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพื่อระบุว่าเชื่อมต่อแล้ว หากคุณเลือกไอคอน Brain จะระบุชื่อของ Brain ที่เชื่อมต่ออยู่


ในการตัดการเชื่อมต่อ VEX IQ Brain จาก VEXcode IQ . ที่ใช้แอพ

Screen_Shot_2021-09-21_at_10.35.37_AM.png

เลือก 'ยกเลิกการเชื่อมต่อ' เพื่อตัดการเชื่อมต่อ IQ (รุ่นที่ 2) Brain จาก VEXcode IQ


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus