ใช้ VEX IQ (รุ่นที่ 1)? ดูบทความนี้

คุณจะต้องใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟก่อนจึงจะสามารถดำเนินโครงการบน VEX IQ Brain ได้ บทความนี้จะครอบคลุมถึง:


การชาร์จแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

battery_and_usb-c_cord.png

เตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่หุ่นยนต์:

  • VEX IQ (รุ่นที่ 2) แบตเตอรี่
  • สายชาร์จ USB-C
 •  

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้สาย USB-C

  • ต้องเสียบสาย USB-C เข้ากับแหล่งจ่ายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่

หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะกะพริบขณะกำลังชาร์จ

 


การตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ VEX IQ (รุ่นที่ 2)

คุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ด้วยสมอง VEX IQ (รุ่นที่ 2) หรือในตัวแบตเตอรี่โดยใช้ไฟแสดงสถานะ

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ด้วยสมอง VEX IQ (รุ่นที่ 2) 

 •  

ดูภาพเคลื่อนไหวนี้เพื่อดูวิธีตรวจสอบระดับแบตเตอรี่โดยใช้ไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่

  • 1 ไฟ = ชาร์จ 0-25%
  • ไฟ 2 ดวง = ชาร์จ 25-50%
  • ไฟ 3 ดวง = ชาร์จ 50-75%
  • ไฟ 4 ดวง = ชาร์จ 75-100%

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ VEX IQ

ใช้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อไปนี้เพื่อให้แบตเตอรี่ VEX IQ ของคุณพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 • ชาร์จแบตเตอรี่ IQ Brain ทุกครั้งที่มีเวลา
  • ชาร์จ Brain Battery ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
  • เก็บแบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จไว้จนเต็มและพร้อมแล้วก่อนที่จะจัดเก็บ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีที่จำเป็น
 • ถอดแบตเตอรี่สมอง IQ เมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • บีบสลักที่ส่วนท้ายของ Robot Battery แล้วดันออกจาก Brain เล็กน้อยหากไม่ได้ใช้งาน แต่ไม่จำเป็นต้องชาร์จ

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus