การแปลงโปรเจ็กต์ VEXcode IQ ระหว่างรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 2

กำลังแปลงโครงการ VEXcode IQ (รุ่นที่ 1) เพื่อใช้กับสมอง IQ (รุ่นที่ 2) หรือไม่

ดูบทความนี้

กำลังแปลงโครงการ VEXcode IQ (รุ่นที่ 2) เพื่อใช้กับสมอง IQ (รุ่นที่ 1) หรือไม่

ดูบทความนี้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: