การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 บนเว็บ

หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ 123 Robot ของคุณกับ VEXcode 123 บนเว็บ (code123.vex.com) มีหลายขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาได้


VEXcode 123 ไม่พบ 123 Robot ของฉัน

Screen_Shot_2021-07-07_at_12.20.11_PM.png

ปัญหา:

ไม่พบ 123 Robots เมื่อพยายามเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 บนเว็บ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ 123 เปิดอยู่และอยู่ในระยะของอุปกรณ์ของคุณ เปิดหุ่นยนต์ 123 โดยการผลักล้อไปตามพื้นผิวเพื่อ "ปลุก" หุ่นยนต์ 123

123 Robot ต้องอยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ (ภายในประมาณ 30 ฟุต) ของอุปกรณ์ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จ 123 Robot แล้ว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดง ซึ่งหมายความว่าว 123 เหลือแบตเตอรี่อยู่น้อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ 123 โดยใช้ไฟแสดงสถานะ โปรดดูที่ บทความ VEX Library นี้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า 123 Robot ไม่อยู่ในโหมดอัปเดต หากอัพเดทแล้ว 123 Robot จะกะพริบสีและมีเสียงเล่นแจ้งว่าได้มีการอัปเดต โปรดดูวิดิโอเพื่อสังเกตุสีไฟที่กะพริบและเสียง

หมายเหตุ: ระยะเวลาการอัปเดตในวิดิโอน้อยกว่าความเป็นจริง การอัปเดตเฟิร์มแวร์จริงอาจใช้เวลาถึง 2 นาที

bluetooth_connection.png

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth และ VEXcode 123 ได้รับอนุญาตให้ใช้ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ

บทความเหล่านี้จากไลบรารี VEX ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธไปยังอุปกรณ์ของคุณ


ระดับแบตเตอรี่น้อยเกินไปที่จะอัปเดต 123 Robot

Screen_Shot_2021-07-07_at_12.32.43_PM.png

ปัญหา:

123 Robot ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้เนื่องจากเฟิร์มแวร์ล้าสมัยและจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต แต่ถ้า ระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ก็จะอัพเดทไม่ได้

วิธีแก้ปัญหา

using_robot_plugged_in.png

ชาร์จ 123 Robot แล้วเชื่อมต่อ 123 Robot ของคุณกับ VEXcode 123


การเชื่อมต่อกับ 123 Robot ที่หาสัญญาณไม่พบ

Screen_Shot_2021-07-12_at_3.42.51_PM.png

ปัญหา:

123 Robot ของคุณขาดการเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 ผ่านเวบ ทั้งนี้ อาจเกิดจากการที่ 123 Robot ถูกย้ายออกนอกระยะ หรือแบตเตอรี่หุ่นยนต์กำลังจะหมด

ขั้นตอนการแก้ปัญหา:

communicating-with-123-laptop.png

หาก 123 robot ของคุณอยู่นอกระยะ ให้นำกลับเข้าไปในระยะสัญญาณของอุปกรณ์ของคุณ

บทความเหล่านี้จากไลบรารี VEX ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธไปยังอุปกรณ์ของคุณ

using_robot_plugged_in.png

หากแบตเตอรี่หมด ให้ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วค่อยเปิดเครื่องหุ่นยนต์ ทำการเชื่อมต่อใหม่

หากหุ่นยนต์ได้ชาร์จแบตเตอรี่แล้วและหุ่นยนต์อยู่ในระยะสัญญาณ ให้เช็คว่าได้เปิดเครื่องหุ่นยนต์แล้วหรือไม่ (หรือทำการปิดหุ่นยนต์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง) หากต้องการปิดหุ่นยนต์ 123 ให้กดปุ่ม 'start' ค้างไว้ 3 วินาที สำหรับการเปิดหุ่นยนต์ ให้ผลักล้อไปข้างหน้า ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบ และจะได้ยินเสียงแจ้งว่าหุ่นยนต์กำลังสตาร์ทและพร้อมสำหรับการเข้ารหัส

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: