การเชื่อมต่อกับ web-based VEXcode GO ( VEXcode GO บนเวบ) ระบบ Windows

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ Web-based VEXcode GO บน Windows

image2.png

เชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ VEX GO Battery

image3.png

เปิด Brain โดยกดปุ่มตรงกลาง

image9.png

เปิด web-based VEXcode GO ( VEXcode GO บนเวบ)โดยไปที่ code123.vex.com (ดู บทความ การตั้งค่า VEXcode Go ใน Knowledge Base (ฐานความรู้) สำหรับข้อกำหนดของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์)

บน VEXcode GO คลิ๊กเลือกที่ ไอคอน Brain ที่อยู่บนแท็บ Toolbar

image8.png

เลือก 'เชื่อมต่อ'

image6.png

เลือกชื่อของ VEX GO Brain ที่คุณต้องการจับคู่ จากรายการ Brain ที่ปรากฏอยู่

image7.png

เลือกปุ่ม 'pair' (จับคู่) เมื่อคุณเลือก Brain แล้ว

image1.png

ไอคอน Brain จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และข้อความ 'Connection to:' (กำลังเชื่อมต่อกับ) จะปรากฏขึ้นในขณะที่ VEX GO Brain กำลังเชื่อมต่อ

image5.png

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไอคอนจะเปลียนเป็นสีเขียว ข้อความในหน้าต่างจะระบุว่า 'Connected to:' (เชื่อมต่อกับ) และระบุชื่อของ Brain ที่เชื่อมต่อกับ Web-based VEXcode GO.


การตัดการเชื่อมต่อ VEX GO Brain กับ web-based VEXcode GO โดยใช้ Windows

image4.png

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อจาก VEX GO Brain ให้เลือก 'ยกเลิกการเชื่อมต่อ'


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: