โครงการ Blocks ใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อคุณเริ่ม VEXcode V5 แต่คุณสามารถสร้างโครงการ Python VRC Virtual Skills ใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงครั้งเดียว VEXcode V5 เปิดอยู่


การสร้างโปรเจ็กต์ Python ใหม่

top_bar.png

เปิดใช้ VEXcode V5 จาก codev5.vex.com การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ในรูปแบบบล็อก

file_menu.png

ในการสร้างโครงการ Python ให้เปิดเมนูไฟล์และเลือก "New Virtual Skills Text Project"

text_mode.png

แพลตฟอร์ม VEXcode V5 จะแปลงเป็นโหมด Python

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: