ตัวอย่าง STEM Lab ที่แก้ไขได้

คุณสามารถชมตัวอย่าง Workcell STEM Lab แต่ละรายการได้ โดยจะมีคำอธิบายของ Lab คำถามสำคัญ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ คำศัพท์ วัสดุที่จำเป็น และมาตรฐานการศึกษา

v5-icon_grades.svg

ดูตัวอย่างเวอร์ชัน Google เอกสารสามารถคัดลอกและแก้ไขได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: