การใช้ Match Loads ใน VRC Spin Up สำหรับ VEXcode VR

ขณะเขียนโค้ดใน VRC Spin Up สำหรับ VEXcode VR คุณสามารถใช้ดิสก์โหลดการจับคู่ได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือเกม Spin Up VRC 2022-2023 และภาคผนวก B - Robot Skills Challenge


จับคู่ตำแหน่งดิสก์โหลด

Screen_Shot_2022-06-01_at_2.17.57_PM.png

เลือกไอคอนรูปตาเพื่อดูว่าตัวโหลดแต่ละตัวอยู่ที่ใดสำหรับดิสก์โหลดที่ตรงกัน

Screen_Shot_2022-06-01_at_2.28.46_PM.png

ป้ายตำแหน่ง 'LZ' จะปรากฏบนสนามใต้องค์ประกอบของเกม แต่ละป้ายกำกับเหล่านี้สอดคล้องกับตัวโหลดในแต่ละด้านของสนาม

หากต้องการลบป้ายกำกับเหล่านี้ ให้เลือกไอคอนรูปตาอีกครั้ง


วิธีวาง Match Load Discs

Screen_Shot_2022-06-01_at_2.44.55_PM.png

คุณสามารถดูจำนวนดิสก์โหลดแมตช์ปัจจุบันที่มีให้สำหรับ Loader ใดก็ได้ระหว่างแมตช์ที่ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง Playground

จำนวนการโหลดการจับคู่ที่คุณเริ่มต้นจะถูกกำหนดโดยจำนวนการโหลดล่วงหน้าที่คุณเลือกในการกำหนดค่าเริ่มต้น พรีโหลดใดๆ ที่ไม่ได้ใช้จะถูกเพิ่มลงในดิสก์โหลดการแข่งขันทั้งหมดทางด้านซ้ายของสนาม

Screen_Shot_2022-06-01_at_2.48.13_PM.png

เลือกปุ่มที่ตรงกับ Loader ที่คุณต้องการใช้ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางแผ่นดิสก์โหลด ปุ่ม 'LZ' สีแดงจะวางแผ่นดิสก์ไว้ใน Loader ทางด้านซ้ายของสนาม และปุ่มสีน้ำเงินจะวางแผ่นดิสก์ไว้ใน Loader ทางด้านขวาของสนาม

หมายเหตุ: คุณต้องเริ่มโปรเจ็กต์ก่อนจึงจะสามารถวางดิสก์โหลดตรงกันบนสนามได้

Screen_Shot_2022-06-02_at_10.53.01_AM.png

หากหุ่นยนต์อยู่ใกล้กับ Loader (ซึ่งโหลดการจับคู่อาจสัมผัสทั้ง Loader และหุ่นยนต์ในเวลาเดียวกัน) ปุ่มสำหรับ Loader นั้นจะถูกปิดใช้งานและปรากฏโปร่งใส

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: