เริ่มต้นกับชุดระบบ VEX V5 ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะมี VEX V5 Robot Kits ที่พร้อมใช้งาน หรือคุณกำลังเปลี่ยนจากระบบควบคุม Cortex เป็นตัวควบคุม V5 ระบบ VEX V5 System Bundle จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในอนาคตของคุณกับวิทยาการหุ่นยนต์ ชุดระบบ VEX V5 แสดงถึงจุดสุดยอดของการควบคุมหุ่นยนต์ในห้องเรียน/การแข่งขัน

Getting_Started_with_V5.png . กำลัง

 

นอกจากสายเคเบิลที่ใช้รองรับระบบและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แล้ว ชุดระบบ VEX V5 ยังมาพร้อมกับ:

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: