VEX IQ (รุ่นที่ 1) หน้าแรกของตัวอักษร STEM Lab และรายการตรวจสอบ

ทรัพยากรห้องปฏิบัติการ STEM

พื้นที่นี้มีแหล่งข้อมูลเฉพาะของ STEM Lab สำหรับครูเพื่อใช้ในห้องเรียน พร้อมด้วยความสามารถในการแก้ไขด้วยตนเองเพื่อประสบการณ์ในชั้นเรียนที่ปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งเข้าถึงได้ทางเว็บและเป็นมิตรกับการพิมพ์

icon_letter__1_.png

Letter Home เพื่อสรุปการเรียนรู้ คำศัพท์สำคัญ และการประยุกต์ใช้ STEM Lab

icon_รายการตรวจสอบ__1_.png

รายการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติตามขณะสอนหรือการติดตามความก้าวหน้าด้วยตนเอง

หน้าแรกของจดหมาย STEM Lab ที่แก้ไขได้ & รายการตรวจสอบ Google เอกสาร

Letter Home และรายการตรวจสอบเวอร์ชัน Google เอกสารสามารถคัดลอกและแก้ไขได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: