การเปิดโครงการตัวอย่างใน VEXcode IQ เพื่อใช้กับ VIQC Virtual Skills นั้นง่ายมาก

open_examples.png

เปิดรายการตัวอย่างโครงการโดยเลือก "เปิดตัวอย่าง" จากเมนูไฟล์

VIQC-บทเรียน-03.png

เลือกไอคอนของโครงการตัวอย่างที่คุณต้องการเปิด

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus