การเปิดโครงการตัวอย่างใน VEXcode V5 เพื่อใช้กับ VRC Virtual Skills นั้นง่ายมาก

Screen_Shot_2021-05-10_at_4.47.25_PM.png

เปิดรายการตัวอย่างโครงการโดยเลือก "เปิดตัวอย่าง" จากเมนูไฟล์

VRC_Score_Preoloaded_Rings_Icon_-_Names.png

เลือกไอคอนของโครงการตัวอย่างที่คุณต้องการเปิด

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: