การเข้าถึง VEXcode V5 บนเว็บบนเบราว์เซอร์ที่รองรับ

VEXcode V5 บนเว็บสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางในฐานะแอปพลิเคชันบนเว็บที่ไม่ต้องการซอฟต์แวร์หรือการติดตั้งปลั๊กอินใดๆ

หากต้องการเปิดใช้ VEXcode V5 เวอร์ชันบนเว็บ โปรดไปที่ codev5.vex.com

codev5.home.png


เบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการต่อไปนี้ได้รับการทดสอบด้วย VEXcode V5 บนเว็บ:

ระบบปฏิบัติการ เว็บเบราว์เซอร์
Microsoft Windows 7+ โครเมียม
Apple macOS 10.13+ โครเมียม
Google ChromeOS 70+ โครเมียม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: