โครงการ VEXcode IQ สำหรับใช้กับ VEX IQ Challenge (VIQC) Virtual Skills สามารถโหลดและบันทึกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :


โหลดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่

load_from_device.png

โหลดโปรเจ็กต์ที่มีอยู่โดยเลือก "โหลดจากอุปกรณ์ของคุณ" จากเมนูไฟล์

use_windows_interface_and_load_existing_project.png

ใช้อินเทอร์เฟซของ Windows เพื่อนำทางและโหลดโครงการที่มีอยู่ของคุณด้วยนามสกุลไฟล์ .iqblocksskills


เปลี่ยนชื่อโครงการ

name_box.png

หากต้องการเปลี่ยนชื่อโปรเจ็กต์ ให้เลือกกล่องชื่อโปรเจ็กต์

rename_box.png

ป้อนชื่อโครงการแล้วเลือก "เปลี่ยนชื่อ"


บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์

save_to_your_device.png

เปิดเมนูไฟล์และเลือก "บันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ"

Select_and_open_File_Explorer.png

ไฟล์จะถูกดาวน์โหลด เลือกและเปิด "File Explorer"

Select_Downloads_Folder.png

ภายใน "File Explorer" คุณจะเห็นโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณ เลือกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเพื่อเปิด

VS_file_shown_in_downloads_folder.png

ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด คุณจะเห็นไฟล์ที่มีนามสกุล .iqblocksskills ซึ่งหมายความว่าโครงการของคุณได้รับการบันทึกเรียบร้อยแล้ว


ปัญหาทั่วไปเมื่อโหลด/บันทึก

load_from_device.png

ปัญหาทั่วไปเมื่อใช้ไฟล์โครงการ VEXcode IQ (.iqblocksskills) กำลังพยายามเลือก .iqblocksskills ไฟล์ที่จะเปิดโดยตรงจากระบบปฏิบัติการ

หากคุณพยายามเปิดไฟล์โปรเจ็กต์ VEXcode IQ (.iqblocksskills) โดยดับเบิลคลิก ไฟล์จะไม่เปิดขึ้น

ไฟล์โครงการ VEXcode IQ ทั้งหมด (.iqblocksskills) สามารถเปิดได้ภายใน VEXcode IQ เวอร์ชันบนเว็บเท่านั้น ดูส่วน 'โหลดโครงการที่มีอยู่' จากบทความนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus