การสร้าง VEX GO นั้นสามารถทำได้หลายวิธี! ข้อมูลด้านล่างดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์ CAD และการใช้ CAD หรือเพื่อสร้างชิ้นส่วนของคุณเอง!

การดาวน์โหลด VEX GO CAD

CAD สำหรับ VEX GO นั้นสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการ ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เหล่านี้อยู่ใน format แบบ STEP ซึ่งใช้ได้กับ SolidWorks, Autodesk Inventor และแพ็คเกจซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆ ส่วนใหญ่ ทำไมไม่ออกแบบหุ่นยนต์บน Cad ก่อนสร้างของจริงล่ะ!

ข้อสงวน: โมเดลใน VEX GO CAD และรายละเอียดของ 3D printing สงวนสำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษา ห้ามใช้ชิ้นส่วน 3 D printing ของVEX GO ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: