ใน VEXcode 123 คุณต้องตั้งชื่อให้กับตัวแปรใหม่ เมื่อคุณสร้างมันขึ้น

บทความต่อไปนี้จะครอบคลุม:

 • กฎการตั้งชื่อ
 • ชื่อที่จะถือว่าเป็น error

กฎการตั้งชื่อ

ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกัน พร้อมกันนี้ มีกฏอื่นๆ ด้วย

ชื่อตัวแปรถูกใช้ในกรณีต่อไปนี้:

 1. ตัวเลข (สร้างโดยใช้ “สร้างตัวแปร”)
 2. บูลีน (สร้างโดยใช้ “สร้างบูลีน”)
 3. รายการ (สร้างโดยใช้ “สร้างรายการ”)
 4. รายการ 2D (สร้างโดยใช้ “สร้างรายการ 2D”)

นี่คือภาพรวมของเกณฑ์การตั้งชื่อ:

 • ไม่สามารถใช้อักขระพิเศษได้
  bignumber.png
 • ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเลข
  2ndwheel.png
 • ไม่สามารถมีช่องว่าง
  previous_number.png
 • ชื่อไม่สามารถเป็นคำสงวนของ VEXcode 123 คำสงวนคือ คำหรือชื่อที่ VEXcode 123 ได้ใช้อยู่ก่อนแล้ว ตัวอย่าง: for, while, break, else, not
  if.png
 • ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกัน (ใช้เพียงครั้งเดียว) แต่คุณสามารถมีตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ได้ (ตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวและตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว) ทำให้แตกต่างกันได้
  counter.png

ชื่อที่จะถือว่าเป็น error

เมื่อคุณสร้างชื่อตัวแปร หากคุณเห็น error ว่า "ชื่อนี้ถูกใช้แล้ว" แสดงว่ามีชื่อซ้ำกันในกลุ่มข้างต้น

name_taken.png

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: