การกดแบบยาวใน VEXcode 123 ทำให้เกิดตัวเลือกมากมาย


เมนูบริบทในพื้นที่ทำงาน

การกดแบบยาวในพื้นที่ทำงานใน VEXcode 123 จะนำไปสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

เลิกทำ: จะย้อนกลับการกระทำล่าสุด

ตัวอย่างเช่น ในโครงการต่อไปนี้ บล็อก [Turn for] ถูกลบไปแล้ว การเลือก 'เลิกทำ' จะเป็นการย้อนกลับการกระทำนั้น

ทำซ้ำ: จะย้อนกลับ 'เลิกทำ'

ในตัวอย่างสุดท้าย บล็อก [Turn for] ถูกลบไปแล้ว และ 'Undo' จะกลับการกระทำนั้น การเลือก 'ทำซ้ำ' จะเป็นการย้อนกลับ 'เลิกทำ' เพื่อให้บล็อก [Turn for] ถูกลบ

ทำความสะอาดบล็อก: จัดระเบียบบล็อกเพื่อให้ทั้งหมดอยู่ในแนวตั้ง

เพิ่มหมายเหตุ: สามารถเพิ่มบันทึกลงในพื้นที่ทำงานได้

ลบบล็อก: บล็อกทั้งหมดในพื้นที่ทำงานสามารถลบได้ในครั้งเดียว


เมนูบริบทของบล็อก

การกดบล็อกค้างไว้ใน VEXcode 123 จะนำไปสู่ตัวเลือกต่อไปนี้:

บล็อกที่ซ้ำกัน: การดำเนินการนี้จะสร้างสำเนาที่แน่นอนของบล็อกที่เลือก

เจ็ด.jpg

ลบบล็อก: สามารถลบบล็อกเดี่ยวหรือกลุ่มได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: