VEX 123 Coder Cards ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่อายุน้อย ทนทานและจัดการได้ง่าย อย่างไรก็ดี มีข้อแนะนำเพื่อช่วยให้เราเก็บ coder cards ได้ดียิ่งขึ้น

This article will include information about the following:

  • การทำความสะอาด Coder Cards
  • Coder Cards พิเศษ
  • รักษาการทำงานของ Coder cards
  • การสอนการจัดระเบียบและจัดเก็บ Coder Cards ให้กับนักเรียนของคุณ

การทำความสะอาด Coder Cards

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของผู้สอนหลายๆ คน โดยเฉพาะในตอนนี้ คุณสามารถฆ่าเชื้อบน Coder cards ได้ง่าย ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น หลังการใช้งานระหว่างการเรียน หรือเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น อ่านบทความฐานความรู้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และวิธีการทำความสะอวดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ วัสดุ VEX 123


Coder Cards พิเศษ

VEX 123 Kit แต่ละชุดประกอบด้วยCoder cards 50 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย Coder Cards ที่ใช้บ่อยที่สุด อาทิ Drive, 1, เลี้ยวซ้าย, เลี้ยวขวา Coder Cards พิเศษ (extra Coder Cards) สามารถนำมาใช้ในโปรเจคต่างๆ (เช่น การขับรถในจัตุรัส) และโปรเจคที่ต้องการ Coder Cards เพิ่มขึ้น VEX 123 Classroom Bundle แต่ละชุดจะแถม Extra Coder Cards เพื่อช่วยในกรณี Coder Cards บางตัว สูญหายหรือเสียหาย ในกรณีที่คุณจำเป็นต้องเปลี่ยน Coder Cards ก็สามารถสั่งซื้อชุดพิเศษได้จากร้านค้าออนไลน์ของ VEX (เร็วๆ นี้).


การดูแลรักษา Coder cards

Coder Cards ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่น และทำงานได้ตลอดหากสามารถเสียบเข้าไปในสล็อตได้ ในกรณีที่ Coder Card งอตัว วิธีดูอลรักษาคือ ให้ค่อยๆ งอตัวcoder card กลับอีกทางด้วยมือเพื่อให้ตัว coder card แบนที่สุด หาก Coder Card ติดอยู่ใน Coder หรือมีวัสดุอื่นๆ เสียบเข้าไปในช่องเสียบของ Coder Card แทน วิธีดูแลรักษาคือ ให้ถอดฝาครอบป้องกันบน Coder ออกเพื่อทำความสะอาดช่องเสียบ Coder Card ชมวิดิโอ เพื่อดูวิธีการถอดและเปลี่ยนฝาครอบป้องกัน


การสอนการจัดระเบียบและจัดเก็บ Coder Cards ให้กับนักเรียนของคุณ

วิธีการจัดระเบียบสื่อ VEX 123 ที่เหมาะสม จะตอบสนองความต้องการของนักเรียนและสภาพแวดล้อมของคุณได้ดีที่สุด ปัจจัยที่ควรคำนึงถึง สำหรับการจัดระเบียบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระหว่างปีการศึกษามีดังต่อไปนี้

  • เตือนนักเรียนถึงความสำคัญของการดูแล Coder Cards - ควรรวบรวม Coder Cards ไว้ใน "Robot rules " หรือ routine ตั้งแต่การใช้ Coder Cards ครั้งแรก อาจพิจารณาใช้ Coder Cards Care Poster (โปสเตอร์แนะนำการดูแลรักษา Coder Cards เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนในคลาส 123 จำได้ และปฏิบัติตามทุกๆครั้ง
  • การแจก Coder Card แก่นักเรียน - การแจก Coder Card ทั้ง 50 ชิ้นแก่นักเรียนในเว่ลาเดียวกัน อาจไม่เป็นประโยชน์ ทำให้เด็กๆ เสียสมาธิได้ การจัดรวม Coder Card ล่วงหน้า เฉพาะสำหรับบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งเพื่อให้แก่นักเรียน จะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อและช่วยป้องกันไม่ให้ Coder Card สูญหาย
  • การตรวจสอบจำนวนชิ้นส่วน Coder Card เป็นประจำ - ควรหมั่นตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนได้ส่งคืน Coder Card หลังจากแต่ละบทเรียน พร้อมกับตรวจให้แน่ใจว่ามีการจัดลำดับสื่อการสอนหลังจากใช้งานแต่ละวันในศูนย์การเรียนรู้ การหมั่นดูแลตรวจจำนวน Coder Cards โดยแยกเป็น จ๊อบเล็กๆ จะช่วยให้ทราบได้หาก Coder Card หายไป และทำให้คุณเตรียมการสำหรับบทเรียนต่อไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • อย่าให้ Coder cards กับเด็กเล็ก - สำหรับเด็กเล็ก คุณอาจพิจารณาให้เด็กๆ สามารถเข้าถึง123 Robots และ Coders ได้ควรแต่เก็บ Coder Card ไว้ในพื้นที่ที่เด็กเข้าไม่ถึง นักเรียนยังคงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการทำความสะอาดและดูแลสื่อการสอน 123 ยกเว้นกรณี Coder Card ปลอกของ Coder Coder มีรูเจาะ ทำให้สามารถเก็บแฟ้มห่วงหรือร้อยเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: