การลบบล็อกในระบบ VEXcode 123 สามารถทำได้หลายวิธี

บทความนี้จะครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้:

  • Drag (ลาก) เพื่อลบ
  • ลบบล็อกเดียวจากทั้ง Stack
  • ลบบล็อกทั้งหมด

Drag (ลาก) เพื่อลบ

เลือกบล็อกหรือกลุ่มบล็อกในworkspace แล้วลากไปทางซ้ายมือ ตรงToolbox

drag_to_delete.jpeg


ลบบล็อกเดียวจากทั้ง Stack

หากต้องการลบบล็อกเดียวออกจาก ทั้ง Stack ให้คลิกขวาหรือกดค้าบนบล็อกนั้น จะมีเมนู context-select ขึ้น จากนั้นเลือก 'ลบบล็อก' จากเมนู ในการนี้ จะลบบล็อกที่ซ้อนกันอยู๋กับบล๊อกที่เราเลือกได้ด้วย

delete_single_block.jpeg


ลบบล็อกทั้งหมด

หากต้องการลบบล็อกทั้งหมดใน Workspace ให้คลิกขวาหรือกดค้างตรงพื้นหลังของ Workspace เพื่อเปิดเมนู context-select แล้วเลือก 'Delete X Blocks'

delete_all_blocks.jpeg

เมื่อใดที่มีการลบมากกว่าหนึ่งบล็อก จะมีข้อความยืนยันการลบบล็อกทั้งหมด เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ ข้อความแจ้งจะ ไม่ เมื่อมีการเลือกลบบล็อกที่ซ้อนกัน

delete_all_blocks_warning.jpeg

หมายเหตุ: การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ลบบล็อก {When started}

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: