แอป VEX Classroom เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ไปที่ App Store ของอุปกรณ์และค้นหา "VEX Classroom" เพื่อดาวน์โหลดแอปหากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ

บทความต่อไปนี้จะครอบคลุม:

หมายเหตุ: แอป VEX Classroom พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่อไปนี้:


การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Coder

Update_one_coder.jpeg

สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์บน Coders หนึ่งตัวหรือหลายตัวได้โดยใช้แอป VEX Classroom

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัปเดต Coder หนึ่งตัวหรือหลายตัวโดยใช้แอป VEX Classroom โปรดดูที่ อัปเดต Coder โดยใช้แอป VEX Classroom บทความ


การเปลี่ยนชื่อ Coder

Select_coder1.jpeg

ในการเปลี่ยนชื่อ Coder ให้เลือก Coder ที่จะเปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อ_button.jpeg

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น เลือก 'เปลี่ยนชื่อ'

rename_the_coder.jpeg

พร้อมท์จะปรากฏขึ้นเพื่อป้อนชื่อใหม่ของ Coder

Coder_name_callout.jpeg

ป้อนชื่อใหม่ของ Coder โปรดทราบว่ายอมรับเฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และช่องว่างเท่านั้น ชื่อถูกจำกัดไว้ที่ 7 อักขระ และอักขระใดๆ ที่เกิน 7 ตัวจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จแล้ว เลือก 'ตกลง'

New_name.jpeg

ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้น


ค้นหา Coder

สามารถระบุ Coder ได้โดยใช้แอพ คุณลักษณะตำแหน่งระบุ Coder เฉพาะโดยการทำให้ไฟแสดงสถานะบน Coder กะพริบเป็นสีเหลือง

Select_coder1.jpeg

ในการค้นหา Coder ให้เลือก Coder ที่จะอยู่

Locate_button.jpeg

รายการตัวเลือกจะปรากฏขึ้น เลือก 'ค้นหา'

ไอคอนและชื่อ Coder ในแอปจะกะพริบเป็นสีเหลือง และไฟแสดงสถานะบน Coder จะกะพริบเป็นสีเหลือง เมื่อตำแหน่งสิ้นสุดลง ชื่อและไอคอนของ Coder จะแสดงเป็นสีเขียวในแอป และไฟแสดงสถานะบน Coder จะกะพริบเป็นสีเขียว


การตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่

Battery_levels.jpeg

สถานะของแบตเตอรี่ของ Coder แต่ละรายการจะแสดงอยู่ในรายการ สามารถใช้เพื่อตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Coder อย่างน้อยหนึ่งตัวภายในช่วง


การปรับเวลานอนของ Coder

Select_coder1.jpeg

Coder จะเข้าสู่โหมดสลีป (ปิดเครื่องเอง) หลังจากเวลาที่กำหนด ในการปรับเวลาพักเครื่องของ Coder ให้เลือก Coder ที่จะปรับ

หมายเหตุ: Coder จะเข้าสู่โหมดสลีปหลังจาก 30 วินาทีหากไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์

Timer_drop_down.jpeg

เลือกรายการดรอปดาวน์เวลานอน

Edit_sleep_time.jpeg

เลือกเวลานอนใหม่ 2 นาที (การตั้งค่าต่ำสุด) 5 นาที (การตั้งค่าปานกลาง) หรือ 15 นาที (การตั้งค่าสูงสุด) แล้วเลือก "เสร็จสิ้น" เมื่อเสร็จสิ้น การตั้งค่าเวลานอนเริ่มต้นคือ 5 นาที

New_sleep_time.jpeg

เวลาสลีปจะปรากฏขึ้น

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: