เข้าถึงมาตรฐานได้ที่ไหนและอย่างไร - มาตรฐานสำหรับ VEX 123

kids-showing-code.jpg

หน่วยทดลองและบทเรียน VEX 123 STEM แต่ละหน่วยมีการจัดแนวให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งรายการต่อไปนี้: NGSS, CSTA, ISTE, TEKS และ Common Core Math/ELA สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยกำหนดกรอบห้องปฏิบัติการเมื่อมีการนำไปใช้ในห้องเรียน การจัดตำแหน่งมาตรฐานนี้ทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณกำลังสอนอะไรและทักษะเหล่านั้นได้รับการสอนที่ไหนในแล็บ วัตถุประสงค์และกิจกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ดูรายการต่อไปนี้ของ VEX 123 STEM Lab บรรลุได้ที่ไหนและอย่างไรมาตรฐาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: