การสำรองข้อมูลอัตโนมัติบนเว็บ (web-based) ใน VEXcode 123

เพื่อให้เกิดความคืบหน้าของคุณในขณะที่ทำงานในโปรเจค VEXcode 123 ช่วยด้วยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติให้คุณ

บทความนี้จะครอบคลุมถึง:

  • การสำรองข้อมูลอัตโนมัติในโปรเจ็กต์บน code123.vex.com

หากคุณอยู่ในห้องเรียนที่แชร์อุปกรณ์และไม่ต้องการให้นักเรียนเห็นรหัสของนักเรียนคนก่อน ให้เริ่มโปรเจคใหม่ก่อนที่จะปิดแท็บ VEXcode 123

โปรดทราบว่าหากคุณเปิด VEXcode 123 หลายแท็บในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะจัดเก็บโปรเจกในแท็บสุดท้ายที่ปิดเท่านั้น จะไม่มีการสำรองข้อมูลโปรเจคอื่นๆ ที่อยู่ในแทบอื่น


การสำรองข้อมูลอัตโนมัติในโปรเจกบน code123.vex.com

ขณะทำงานในโปรเจคของ VEXcode 123 บนเว็บ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอาจถูกปิดโดยไม่คาดคิดหรือเป็นอุบัติเหตุ หากต้องการกู้คืนโปรเจก เพียงเปิด VEXcode 123 อีกครั้งในเว็บเบราว์เซอร์ Chrome

เมื่อกู้คืนโปรเจกแล้ว ขอแนะนำให้คุณ บันทึกโปรเจ็กต์

Screen_Shot_2021-02-02_at_5.28.21_PM.png

หากคุณได้เลือกบล็อกหรือแก้ไขโปรเจกที่กู้คืนแล้ว เมื่อพยายามเปิดโปรเจกใหม่ จะมีข้อความเตือนแจ้งให้บันทึกโปรเจค

พร้อมท์_to_save.png

หมายเหตุ: หากคุณกู้คืนโปรเจคละพยายามเปิดโปรเจคใหม่ทันที จะไม่ได้รับแจ้งข้อความเตือนให้บันทึก

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: