การเข้าถึงความช่วยเหลือใน VEXcode 123

ช่วยอธิบายว่าบล็อกทำอะไรเพื่อให้คุณทราบว่ามีประโยชน์สำหรับโปรเจคของคุณหรือไม่

เลือกปุ่ม Help ที่มุมขวาบนของจอ และมีเครื่องหมายคำถามอยู่

select_help_icon.PNG

คุณจะเห็นจอด้านขวาขยายจใหญ่ พร้อมพื้นที่ว่าง เพื่อให้คุณเลือกบล็อก

select_a_block.PNG

เลือกบล็อคที่คุณต้องการ

select_block_learn_more.PNG

วิธีซ่อนเมนู Help คือคลิกลูกศรขวาถัดจากไอคอน Help

hide_block.PNG

 

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: