การเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 ที่ใช้แอป - Chromebook

ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ 123 กับ Chromebook ของคุณ

เปิดหุ่นยนต์ 123 โดยการกดหุ่นยนต์ 123 ไปตามพื้นผิวเพื่อ "ปลุก"

VEXcode-123-icon.png

เปิดตัว VEXcode 123

Brain_Icon_in_Toolbar.PNG

เปิด VEXcode 123 และเลือกไอคอน Robot ในแถบเครื่องมือ

Select_Connect.PNG

เลือก 'เชื่อมต่อ'

Chromebook_list_of_robots.png

รายชื่อหุ่นยนต์ 123 ตัวที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อของหุ่นยนต์ที่คุณต้องการจับคู่

Chromebook_pair_to_brain.png

เมื่อเลือกหุ่นยนต์แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'จับคู่'

กำลังเชื่อมต่อ_to_robot.PNG

ไอคอนหุ่นยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มและข้อความ 'กำลังเชื่อมต่อกับ:' จะปรากฏขึ้นในขณะที่หุ่นยนต์กำลังเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ_to__app_.png

เมื่อเชื่อมต่อหุ่นยนต์ 123 แล้ว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ข้อความในหน้าต่างจะระบุว่า "เชื่อมต่อกับ:" และแสดงรายการชื่อของหุ่นยนต์ 123 ที่เชื่อมต่อกับ Chromebook นี้

battery_icon__app_.png

ใต้ข้อความ 'เชื่อมต่อกับ:' มีไอคอนที่แสดงระดับแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ 123

ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเป็นสีหนึ่งในสามสี:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

สีแดงแสดงว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png สีเหลืองสำหรับระดับแบตเตอรี่ปานกลาง
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png สีเขียวคือระดับแบตเตอรี่เต็ม

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ VEX 123 จาก VEXcode 123 ที่ใช้แอพ

ตัดการเชื่อมต่อ__app_.png

เลือก 'ตัดการเชื่อมต่อ' เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ 123 ของคุณจาก VEXcode 123


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: