การเชื่อมต่อกับ VEXcode 123 บนแอพบน Chromebook

มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ 123 Robot กับอุปกรณ์ Chromebook

เปิดหุ่นยนต์ 123 โดยการผลักหุ่นยนต์ 123 เพื่อ "ปลุก" หุ่นยนต์

VEXcode-123-icon.png

การเปิดใช้ VEXcode 123

Brain_Icon_in_Toolbar.PNG

บน VEXcode GO คลิ๊กเลือกที่ ไอคอน Robot ที่อยู่บนแท็บ toolbar

Select_Connect.PNG

เลือก 'เชื่อมต่อ'

Chromebook_list_of_robots.png

รายชื่อ123 Robot ทุกตัวที่มีอยู่ใกล้จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อหุ่นยนต์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

Chromebook_pair_to_brain.png

เมื่อเลือกหุ่นยนต์แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'Pair' (เชื่อมต่อ)

Connecting_to_robot.PNG

ไอคอนหุ่นยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และข้อความ 'Connection to:' (กำลังเชื่อมต่อกับ) จะปรากฏขึ้นในขณะที่หุ่นยนต์กำลังเชื่อมต่อ

Connected_to__app_.png

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไอคอนจะเปลียนเป็นสีเขียว ข้อความในหน้าต่างจะระบุว่า 'Connected to:' (เชื่อมต่อกับ) และระบุชื่อของ 123 Robot ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Chromebook นี้

battery_icon__app_.png

ใต้ข้อความ 'Connected to:' จะมีไอคอนแสดงระดับแบตเตอรี่ของ 123 Robot

ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเป็นสามสี:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

สีแดง หมายถึง ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png สีเหลืองสำหรับระดับแบตเตอรี่ปานกลาง
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png สีเขียวสำหรับระดับแบตเตอรี่เต็ม

การตัดการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ VEX 123 จากบนแอฟ VEXcode 123

Disconnect__app_.png

เลือก 'Disconnect' (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ 123 Robot ของคุณจาก VEXcode 123


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: