การเปิดและบันทึกโครงการ VEXcode 123 บน Chromebook

สร้างโครงการใหม่

โครงการใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อเปิด VEXcode 123 แต่สามารถเปิดโครงการใหม่ได้จากเมนูไฟล์

File_new_blocks_project.jpeg

เลือก 'โครงการบล็อกใหม่' จากเมนูไฟล์

never_saved_prompt.jpeg

เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากโปรเจ็กต์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบันทึก ดูส่วน 'บันทึกโครงการ' สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบันทึกโครงการ


เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง

3_open_an_example.PNG

เปิดโครงการตัวอย่างโดยเลือก 'เปิดตัวอย่าง' จากเมนูไฟล์


เปิดโครงการที่มีอยู่

4_select_open.PNG

เลือก 'เปิด' จากเมนูไฟล์เพื่อเปิดโครงการที่มีอยู่

Select_Open.png

เลือกไฟล์ จากนั้นเลือก 'เปิด' เพื่อเปิดโครงการ

Open_drive_in_a_square.jpeg

โปรเจ็กต์จะเปิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน และชื่อของโปรเจ็กต์จะปรากฏในหน้าต่างชื่อโปรเจ็กต์


บันทึกโครงการ

สามารถบันทึกโครงการใน VEXcode 123 ได้โดยใช้เมนูไฟล์และบันทึกเป็นสำเนา

บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์

File_save_new_project.jpeg

เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'บันทึก'

Chromebook_File.png

เมนูไฟล์ของ Chromebook จะเปิดขึ้นพร้อมกับชื่อโครงการ VEXcode ที่มีอยู่

ชื่อ_your_project.png

ตั้งชื่อโครงการของคุณโดยพิมพ์ลงในหน้าต่างโต้ตอบบันทึกของ Chromebook สังเกตนามสกุลไฟล์ .123blocks หลังชื่อไฟล์ ไฟล์ VEXcode 123 ทั้งหมดจะมีนามสกุลไฟล์นี้

Select_destination.png

เลือกปลายทาง เช่น โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

จากนั้น_select_save.png

จากนั้นเลือก 'บันทึก'

Open_drive_in_a_square.jpeg

ชื่อของโครงการจะปรากฏในหน้าต่างชื่อโครงการ

Saved_icon.jpeg

หลังจากบันทึกโครงการแล้ว VEXcode 123 จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ

never_saved_prompt.jpeg

เมื่อใดก็ตามที่มีโปรเจ็กต์ที่ยังไม่ได้บันทึก VEXcode 123 จะแจ้งให้ผู้ใช้บันทึกงานหากผู้ใช้พยายาม:

  • สร้างโครงการใหม่
  • เปิดอีกโครงการ

บันทึกสำเนา

file_save_as.jpeg

หากต้องการทำสำเนาของโครงการภายใต้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น ให้เลือก 'บันทึกเป็น' ในเมนูไฟล์

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: