แหล่งข้อมูลสำหรับครูเพื่อช่วยสอน 123 STEM Labs

ที่ VEX Robotics เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาโครงสร้างและการสนับสนุนทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อช่วยวางแผนการสอน และใช้งาน 123 STEM Labs ในห้องเรียนของคุณ 123 STEM Labs เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาเพิ่มเติม สนับสนุนครูด้วยบทเรียนและกิจกรรม STEM ฟรีที่ง่ายต่อการติดตาม 123 STEM Labs ทั้งหมดได้รับการออกแบบ ให้เป็นเสมือครูออนไลน์ของคุณ และการสนับสนุนด้านการสอนจะพบอยู่ในทุกบทเรียน ให้คุณสามารถเริ่มต้นและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมุ่งเน้นที่การอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนของคุณ

123 ครู


 

ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติหน่วย

ความเป็นมา

ข้อมูลความเป็นมา ของหน่วยการเรียนรู้ (บทเรียน) จะแสดงภาพรวมให้ผู้สอนทราบเกี่ยวกับแนวคิดและหัวข้อที่เป็นเป้าหมาย ในแต่ละ section ยังประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกิจกรรมกับแนวคิดเหล่านี้ เหล่านี้ เป็นประโยนช์แก่ผู้สอนในการเชื่อมต่อกิจกรรมของแล็บกับเนื้อหา ซึ่งจะขยายมากขึ้น เมื่อคลาสเร่ิมเรียนลึกลงไป พร้อมกับช่วยคิดแนวทางตอบคำถาม หลังจากเรียนรู้ จากนักเรียน

รูปภาพัวอย่าง ความเป็นมา กรณ๊ หุ่นยนต์สวมบทบาทดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

วิธีการเข้ารหัสสำรอง

วิธีการ code แบบอื่น

ในข้อมูลความเป็นมาของแต่ละหน่วย จะมีส่วน "วิธีการ code แบบอื่นๆ" แม้ว่าแต่ละหน่วยจะเขียนขึ้นโดยใช้วิธีการเข้ารหัสแบบใดแบบหนึ่งจาก 123 coding method (Touch, Coder, VEXcode 123) ส่วนใหญ่แล้ว ยังสามารถปรับนำเทคนิคการ coding อื่นมาใช้ได้

เหล่านี้ ช่วยผู้สอนกรณีมีนักเรียนที่ความสามารถความแตกต่างกันในห้องเรียนเดียวกัน พร้อมให้ผู้สอนเห็น progress ที่แท้จริงของนักเรียนแต่ละคน นับเป็นการพัฒนาของทั้งนักเรียนและผู้สอนไปพร้อมกับ VEX 123

รูปภาพแสดงส่วน Alternate Coding Methods จากความเป็นมาของบทเรียน Robot Role Play ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 Role play หุ่นยนต์ "ปรับหน่วยนี้เพื่อใช้วิธีการ coding วิธีอื่น" ดังปรากฏตรงข้างล่างของหน้าความเป็นมา


 

คู่มือการเว้นระยะ

คู่มือการเว้นจังหวะหน่วย

คู่มือ การจัดจังหวะการเรียนรู้ (Pacing Guide)

คู่มือการเว้นจังหวะเรียนรู้ อยู่ในภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งระบุเนื้อหา วิธีนำเสนอ และสถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสมสำหรับแล็บแต่ละห้อง สำหรับข้อมูลในการใช้คู่มือการจัดจังหวะการเรียนรู้สามารถศึกษาได้จาก บทความนี้ ซึ่งระบุอยู่ใต้ Knowledge Base (ฐานความรู้)

รูปภาพแสดง Pacing Guide สำหรับหุ่นยนต์สวมบทบาทดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 role play หุ่นยนต์

ตัวอย่างแนวทางการเว้นระยะ

ตัวอย่างกิจกรรมแล็บ

คู่มือ การจัดจังหวะการเรียนรู้ (Pacing Guide) จะระบุรายละเอียดคร่าวๆ ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละแล็บ ซึ่งปกติแล้วใช้เวลาแล็บทั้งหมดประมาณ 40 นาที พร้อมยังระบุ องค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ ในบทเรียนนั้น (อาชิ การมีส่วนร่วม การร่วมกันเล่น และแชร์กับผู้อื่น) วิธีการนำเสนอ และระบุสื่อการสอนทั้งหมดที่ เกี่ยวข้อง

รูปภาพข้างล่างแสดง Pacing Guide สำหรับหน่วย Role Play หุ่นยนต์ ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 role play หุ่นยนต์

123 คู่มือการเว้นจังหวะสะสม

คู่มือ การประเมินภาพรวมพัฒนาการเรียนรู้ (Cumulative Pacing Guide)

นอกจาก Pacing Guides ใน 123 STEM Lab Unit แล้ว คู่มืออีก 1 ชิ้นที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอนก็คือ การประเมินภาพรวมพัฒนาการเรียนรู้ (Cumulative Pacing Guide) ทำให้ผู้สอนได้เห็นภาพรวมของ พัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรม 123 STEM Lab ที่ห้องเรียนได้ดำเนินการไปแล้วและความสอดคล้องต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการสอน ที่ใช้ 123 STEM Labs เพื่อช่วยส่งเสริมหลักสูตรในห้องเรียน อ่านรายละเอียด การประเมินภาพรวมพัฒนาการเรียนรู้ (Cumulative Pacing Guide) ที่นี่

เอกสารนี้ อยู่ในรูปแบบ Google Sheet ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนในการปรับปรุงแผนการสอนของตัวเองจาก template ที่มีให้ ดูบทความการปรับแต่งทรัพยากรสำหรับ Google ไดรฟ์ หรือ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแผ่นงานนี้


 

สนัสสนุนการออกเสียงร่วมกันในคลาส และการแต่งตั้งกรรมการในห้องเรียน (Unit Choice Board)

คณะกรรมการเลือกหน่วย

ตัวอย่างกิจกรรมที่เสนอแนะสำหรับคลาส

ตัวอย่างกิจกรรมที่เสนอแนะสำหรับคลาส (Choice Board) ได้ถูกคัดสรรมา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความเห็นและทางเลือกในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการมีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นของนักเรียน จะช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ เป็นไปอย่าง มีคุณภาพ เพราะเป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงและมีความเป็นเจ้าของ เทคนิคเช่นนี้จะทำให้ผู้เรียน เห็นว่าตนเองมีทางเลือกและสามารถตัดสินใจ ในการที่จะเรียนรู้ ด้วยแนวทางที่ตนเองสบายใจ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ค้นพบตัวเอง และ ทราบถึง เนื้อหาที่ตนเองสนใจมากที่สุด

รูปภาพแสดง Choice Board ใน role play หุ่นยนต์ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 roleplay หุ่นยนต์

ตัวอย่างกระดานตัวเลือก

ตัวอย่าง Choice Board

Choice Board เป็น ทางเลือกให้นักเรียนพิจารณากิจกรรม รวมทั้งหมด 6 กิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเอง การใช้ ตัวช่วยนี้จะทำให้เกิดประโยชน์

  • ช่วยให้นักเรียนที่มีความสามารถ ทำโปรเจคได้อย่างรวดเร็วยังคงให้ความสนใจในคลาส
  • ประเมินสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากจุดต่างๆ ทั่วทั้งหน่วยการเรียนรู้
  • ขยาย ขอบเขตการเรียนรู้จากบทเรียน สำหรับนักเรียนบางราย
  • ให้นักเรียน มีพื้นที่แสดงออก การแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้

ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มเนื้อหาใน Choice Board ที่มีอยู่ของห้องเรียน หรือ กระดานข่าวประจำชั้น

รูปภาพแสดงกระดานตัวเลือกสำหรับหน่วย role play หุ่นยนต์ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 roleplay หุ่นยนต์


 

จดหมายถึงผู้ปกครอง

จดหมายหน่วยบ้าน

จดหมายmทุกๆ บทเรียน

ในภาพรวมหน่วยแล็บ VEX 123 STEM แต่ละหน่วย คุณจะพบจดหมายกลับบ้าน จดหมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองในชั้นเรียนของคุณได้รับคำแนะนำโดยละเอียดและเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนกำลังเรียนรู้และสร้างขึ้นเมื่อใช้ VEX 123 ในห้องเรียน ในการเข้าถึง Letter Home ให้เลือก 'Editable Letter Home' ที่ด้านล่างของหน้า

รูปภาพแสดงหน้าแรกของ Letter ในภาพรวมหุ่นยนต์สวมบทบาทดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 role play หุ่นยนต์

จดหมายบ้านเอกสาร

การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองโดยใช้ Google Doc

จดหมายถึงผู้ปกครองนั้น ถูกรางไว้แล้วและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ของคลาสและผู้สอนได้

โดยเอกสาร template จะปรากฏใน Google doc ซึ่งทำให้ผู้สอนสามารถ Copy เอกสารเป็นของตนเอง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เหมาะสมกับ สิ่งที่ต้องการสื่อกับผู้ปกครอง ทั้งนี้สามารถศึกษาบทความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวใน Google ไดรฟ์ หรือ Microsoft Office


 

การจัดตำแหน่งมาตรฐาน

เป้าหมายและมาตรฐาน

เป้าหมายและมาตรฐาน

STEM Lab Units and Labs สอดคล้องกับมาตรฐานจาก NGSS, CSTA, ISTE และ Common Core Math/ELA ทั้งส่วนเป้าหมายและห้องปฏิบัติการ

รูปภาพแสดงด้านบนของหน้าเป้าหมายและมาตรฐานสำหรับห้องทดลองหุ่นยนต์สวมบทบาท 1 - ทำตัวมีความสุขดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 roleplay หุ่นยนต์

การเชื่อมต่อกับมาตรฐาน

การเปรียบเทียบมาตรฐาน

STEM Lab Units and Labs สอดคล้องกับมาตรฐานจาก NGSS, CSTA, ISTE และ Common Core Math/ELA มาตรฐานที่ระบุอยู่ในส่วนเป้าหมายและมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ

ภาพแสดงการเชื่อมต่อกับมาตรฐานสำหรับห้องทดลองหุ่นยนต์สวมบทบาท 1 - ทำตัวมีความสุขดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท การเชื่อมต่อกับมาตรฐานจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าเป้าหมายและมาตรฐาน

มาตรฐานเนื้อหา IFI

มาตรฐานเนื้อหา VEX 123

นอกเหนือจากการเชื่อมต่อกับมาตรฐานที่มีให้ในแต่ละ 123 STEM Lab และ Unit แล้ว ยังมีเอกสารมาตรฐานเนื้อหาเพื่อดูมาตรฐานเนื้อหา NGSS, CSTA, ISTE และ Common Core Math/ELA ทั้งหมดที่ตรงตามใน 123 STEM Labs และ Units ในที่เดียว ดูเอกสารมาตรฐานเนื้อหา ที่นี่

เอกสารนี้เป็น Google ชีต ทำให้คุณสามารถสร้างสำเนาแผ่นงานและแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณและห้องเรียนของคุณ ดูบทความการปรับแต่งทรัพยากรสำหรับ Google ไดรฟ์ หรือ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแผ่นงานนี้


 

รายการวัสดุ

วัสดุในห้องปฏิบัติการ

วัสดุห้องปฏิบัติการที่จำเป็น

ห้องทดลองแต่ละแห่งมีรายการวัสดุที่จำเป็นในส่วนสรุปซึ่งเป็นคู่มือที่ครอบคลุมพร้อมสื่อการสอนและเนื้อหาที่นักเรียนต้องเผชิญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการนำห้องทดลองไปใช้ ชื่อของวัสดุ วัตถุประสงค์ของวัสดุนั้น และปริมาณที่แนะนำของแต่ละวัสดุจะรวมอยู่ในส่วนนี้ ดังนั้นจึงไม่มีการคาดเดาว่าทำไมและเมื่อใดจึงจะจำเป็นต้องใช้วัสดุ

รวมอยู่ที่นี่เป็นเอกสารเชื่อมโยงสำหรับนักเรียน เช่น สไลด์โชว์ภาพ Lab 1 ลิงก์เหล่านี้นำไปสู่เอกสาร Google ไดรฟ์ที่แก้ไขได้ซึ่งสามารถแชร์กับนักเรียนตามที่เป็นอยู่ หรือแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

รูปภาพแสดงวัสดุที่จำเป็นสำหรับ Robot Lab 1 - Act Happy ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

ส่วนการตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่อยู่ใต้วัสดุที่จำเป็นในหน้าสรุปในห้องแล็บจะแสดงวิธีการจัดระเบียบและแจกจ่ายสื่อการเรียนการสอนทั้งก่อนและระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในห้องเรียนของคุณได้รับการตั้งค่าให้นำห้องทดลองไปปฏิบัติได้สำเร็จ

รูปภาพแสดงการตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับ Role Play Robot Lab 1 - Act Happyดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

รายการวัสดุหลัก

รายการวัสดุหลัก

นอกจากส่วนวัสดุที่จำเป็นสำหรับห้องแล็บแล้ว เรายังมีรายการวัสดุหลักพร้อมทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับห้องเรียนของคุณเพื่อนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ STEM ทุกแห่ง สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณกำลังดูหลักสูตร 123 STEM Lab โดยรวม หรือเมื่อวางแผนสำหรับสื่อการสอนสำหรับการมีส่วนร่วมในห้องแล็บหลายครั้ง ดูรายการเอกสารหลัก ที่นี่

เอกสารนี้เป็น Google ชีต ทำให้คุณสามารถสร้างสำเนาแผ่นงานและแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการของคุณและห้องเรียนของคุณ ดูบทความการปรับแต่งทรัพยากรสำหรับ Google ไดรฟ์ หรือ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแผ่นงานนี้


 

กราฟิก/แอนิเมชั่น

แอนิเมชั่นกราฟิค

กราฟิกและแอนิเมชั่น

STEM Lab แต่ละแห่งจะแสดงกราฟิกและแอนิเมชั่นทั่วทั้งห้องแล็บ ซึ่งช่วยให้นักเรียนและครูเข้าใจตรงกัน และเข้าใจผลลัพธ์ที่ต้องการของบทเรียนหรือความท้าทายได้อย่างง่ายดาย กราฟิกทั้งหมดในห้องทดลองจะอยู่ในสไลด์โชว์รูปภาพด้วย เพื่อให้สามารถแชร์กับนักเรียนได้ แอนิเมชั่นและกราฟิก VEX 123 ช่วยให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถแสดงหน้าเดียวกันได้ ช่วยให้ใช้งาน STEM Lab และกิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย

รูปภาพแสดงตำแหน่งของแอนิเมชั่นในหน้า Role Play Robot Lab 1 - Act Happy Playดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

สไลด์โชว์รูปภาพ

สไลด์โชว์ภาพแล็บ

โสตทัศนูปกรณ์มีให้ผ่านลิงก์ไปยังสไลด์โชว์รูปภาพที่แก้ไขได้ ซึ่งสามารถฉายหรือพิมพ์ให้นักเรียนได้ สไลด์โชว์รูปภาพมีแหล่งข้อมูลสำหรับครูในการแสดงภาพแทนตัวนักเรียน และสร้างความรู้พื้นฐาน สไลด์โชว์รูปภาพประกอบด้วยภาพนิ่งและ/หรือภาพเคลื่อนไหว ชุดสไลด์นี้ช่วยให้ครูและนักเรียนเข้าใจตรงกันผ่านภาพพร้อมคำแนะนำ ลิงก์ไปยังสไลด์โชว์รูปภาพอยู่ในส่วนวัสดุที่จำเป็นของแล็บ

รูปภาพแสดงสไลด์จาก Role Play Robot Lab 1 - แสดงภาพสไลด์ Act Happy ดูสไลด์โชว์นี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

สไลด์โชว์ Lab Image ทั้งหมดเป็น Google สไลด์ ทำให้คุณสามารถสร้างสำเนาสไลด์ของคุณเองและแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณและห้องเรียนของคุณ ดูบทความการปรับแต่งทรัพยากรสำหรับ Google ไดรฟ์ หรือ Microsoft Office สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขภาพสไลด์โชว์


 

การสนับสนุนการเรียนการสอน

เราทำให้ง่ายต่อการติดตามและสอนด้วย STEM Labs ห้องทดลองแต่ละแห่งมีเอกสารประกอบเพื่อช่วยในการปรับใช้ห้องทดลอง ซึ่งรวมถึงรายการคำศัพท์ ส่วนงาน & ถาม คู่มือการแก้ไขปัญหาสำหรับครู และภาพกราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับโสตทัศนูปกรณ์

รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์

รายการคำศัพท์ที่พบในภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ช่วยให้ครูสร้างภาษากลางเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดที่ครอบคลุมและเนื้อหาที่ใช้ใน STEM Labs รวมถึงข้อเสนอแนะและกลยุทธ์ในการใช้คำศัพท์ในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริงและในระดับสูงสุด รายการคำศัพท์ไม่ได้มีไว้สำหรับนักเรียนที่จะท่องจำ แต่ต้องทำความคุ้นเคยกับการใช้คำศัพท์ในบริบทของห้องทดลอง

รูปภาพแสดงคำศัพท์จากหน่วยหุ่นยนต์สวมบทบาทดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

การกระทำและการถาม

กิจการ & ถาม

Acts & Asks ที่พบในส่วน Engage ของ Lab จะแนะนำครูเกี่ยวกับการแนะนำ STEM Lab ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับนักเรียนอย่างแท้จริง โดยให้รายละเอียดทีละขั้นตอนของ Hook เพื่อแนะนำครูผ่านการสนทนาแบบไดนามิกเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนานและเข้าถึงได้ Acts & Asks ช่วยให้ครูรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในกลยุทธ์การตั้งคำถาม และวิธีสาธิตและแนะนำหัวข้อ STEM

รูปภาพแสดง Acts & ถามจากหน้า Role Play Robot Lab 1 - Act Happy Engage ดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท

การแก้ไขปัญหาครู

การแก้ไขปัญหาครู

การแก้ไขปัญหาของครูที่พบในส่วน Engage ของ Lab นำเสนอคำแนะนำและเคล็ดลับจากนักการศึกษาที่มีประสบการณ์ซึ่งระบุสถานที่ใน STEM Labs ซึ่งนักเรียนอาจต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม

รูปภาพแสดงการแก้ไขปัญหาของครูจากหน้า Role Play Robot Lab 1 - Act Happy Engageดูตัวอย่างนี้ในบริบทของ VEX 123 หุ่นยนต์สวมบทบาท การแก้ไขปัญหาสำหรับครูจะอยู่ที่ด้านล่างของหน้าการมีส่วนร่วม


 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

123 พอร์ทัลครู

พอร์ทัลครู

นอกจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่มีในบทความนี้แล้ว ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งรวมถึงกิจกรรม VEX 123 ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม VEX 123 และวิธีใช้งานในสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โปรดดู บทความนี้ จาก ฐานความรู้.

ดูส่วน 'ทรัพยากรสำหรับครูใน STEM Labs' ของพอร์ทัลครูสำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่มีให้มากมายเพื่อช่วยคุณวางแผนและปรับใช้ VEX123 STEM Labs สำหรับชั้นเรียนของคุณ

รูปภาพแสดงพอร์ทัลครู VEX 123 STEM Labsไปที่หน้านี้และดูทรัพยากรเพิ่มเติม

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: