มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการเชื่อมต่อ 123 Robot กับอุปกรณ์ Android

เปิดหุ่นยนต์ 123 โดยการผลักหุ่นยนต์ 123 เพื่อ "ปลุก" หุ่นยนต์

VEXcode-123-icon.png

การเปิดใช้ VEXcode 123

Brain_Icon_in_Toolbar.PNG

บน VEXcode GO คลิ๊กเลือกที่ ไอคอน Brain ที่อยู่บนแท็บ toolbar

Select_Connect.PNG

เลือก 'เชื่อมต่อ'

Allow_Access.jpeg

เมื่อเลือก 'เชื่อมต่อ' คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ยืนยันการเข้าถึง เลือก 'อนุญาต'

List_of_Robots.PNG

รายชื่อหุ่นยนต์ 123 ตัวที่มีอยู่จะปรากฏขึ้น เลือกชื่อหุ่นยนต์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

Select_Connect_to_robot.PNG

เมื่อเลือกหุ่นยนต์แล้ว ให้เลือกปุ่ม 'เชื่อมต่อ'

กำลังเชื่อมต่อ_to_robot.PNG

ไอคอนหุ่นยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มและข้อความ 'กำลังเชื่อมต่อกับ:' จะปรากฏขึ้นในขณะที่หุ่นยนต์กำลังเชื่อมต่อ

Connected_to__app_.png

เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ไอคอนจะเปลียนเป็นสีเขียว ข้อความในหน้าต่างจะระบุว่า 'เชื่อมต่อกับ:' และระบุชื่อของ 123 Robot ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android นี้

battery_icon__app_.png

ใต้ข้อความ 'Connected to:' จะมีไอคอนแสดงระดับแบตเตอรี่ของ 123 Robot

ระดับแบตเตอรี่จะปรากฏเป็นหนึ่งในสามสี:

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.33_PM.png

สีแดง หมายถึง ระดับแบตเตอรี่ต่ำ

Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.45_PM.png สีเหลืองสำหรับระดับแบตเตอรี่ปานกลาง
Screen_Shot_2021-02-04_at_2.34.50_PM.png สีเขียวสำหรับระดับแบตเตอรี่เต็ม

การหยุดการเชื่อมต่อหุ่นยนต์ 123 จากแอพ VEXcode 123 .

ตัดการเชื่อมต่อ__app_.png

เลือก 'ยกเลิกการเชื่อมต่อ' เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ 123 Robot ของคุณจาก VEXcode 123


หากคุณกำลังประสบปัญหาการเชื่อมต่อ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: