การเปิดและบันทึกโครงการ VEXcode 123 บน Android

สร้างโครงการใหม่

โครงการใหม่จะเปิดขึ้นเมื่อเปิด VEXcode 123 แต่สามารถเปิดโปรเจ็กต์ใหม่ได้จากเมนูไฟล์

New_blocks_project.jpeg

เลือก 'โครงการบล็อกใหม่' จากเมนูไฟล์

never_saved_prompt.jpeg

หมายเหตุ: เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ใหม่ ข้อความจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้บันทึกหากโปรเจ็กต์ปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบันทึก ดูส่วน 'บันทึกโครงการ' สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบันทึกโครงการ


เปิดโปรเจ็กต์ตัวอย่าง

Open_examples.jpeg

เปิดโครงการตัวอย่างโดยเลือก 'เปิดตัวอย่าง' จากเมนูไฟล์


เปิดโครงการล่าสุด

Open_the_List.jpeg

เปิดรายการโครงการล่าสุดจากเมนูไฟล์

จากนั้น_select_a_recent.jpeg

จากนั้นเลือกโปรเจ็กต์ล่าสุดเพื่อเปิด


เปิดโครงการที่มีอยู่

Select_Open_project.jpeg

เลือก 'เปิด' จากเมนูไฟล์เพื่อเปิดโครงการที่มีอยู่

select_the_file.png

เลือกไฟล์เพื่อเปิดโครงการ

Open_drive_in_a_square.jpeg

โปรเจ็กต์จะเปิดขึ้นในพื้นที่ทำงาน และชื่อของโปรเจ็กต์จะปรากฏในพื้นที่ชื่อโปรเจ็กต์


บันทึกโครงการ

สามารถบันทึกโครงการใน VEXcode 123 ได้โดยใช้เมนูไฟล์และบันทึกเป็นสำเนา

บันทึกโดยใช้เมนูไฟล์

Save_project.jpeg

เปิดเมนูไฟล์และเลือก 'บันทึก'

the_devices_file.png

เมนูไฟล์ของอุปกรณ์จะเปิดขึ้น

use_the_keypad.png

ใช้ปุ่มกดเพื่อตั้งชื่อโครงการใหม่ของคุณ

select_save.png

เลือก 'บันทึก' หลังจากตั้งชื่อโครงการ

Saved_icon.jpeg

หลังจากบันทึกโครงการแล้ว VEXcode 123 จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในโครงการโดยอัตโนมัติ

บันทึกสำเนา

เลือก_Save_as.jpeg

หากต้องการทำสำเนาของโครงการภายใต้ชื่ออื่นหรือในตำแหน่งอื่น ให้เลือก 'บันทึกเป็น' ในเมนูไฟล์

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: