การเริ่มต้นโครงการด้วย VEXcode 123 สามารถทำได้ในสามขั้นตอนเท่านั้น

Saved_icon.jpeg

ขั้นแรก บันทึกโครงการ

หมายเหตุ: หากใช้ VEXcode 123 เวอร์ชันบนเว็บ ตัวบ่งชี้ "บันทึก" จะไม่แสดงในแถบเครื่องมือ . ดูบทความ การโหลดและบันทึก VEXcode 123 โครงการในเบราว์เซอร์ Chrome สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบันทึก VEXcode บนเว็บ 123 โครงการ

Connected.jpeg

ถัดไป เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ 123 Robot และตรวจสอบว่าไอคอน Robot เป็นสีเขียวใน Toolbar

Start.jpeg

สุดท้าย เลือก 'เริ่มต้น' เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: