การเริ่มต้นโปรเจ็กต์ด้วย VEXcode 123 สามารถทำได้ภายในสามขั้นตอนเท่านั้น 

Saved_icon.jpeg

ขั้นแรก ให้บันทึกโครงการ

หมายเหตุ: หากใช้ VEXcode 123 เวอร์ชันบนเว็บ ตัวบ่งชี้ 'บันทึกแล้ว' จะไม่แสดงในแถบเครื่องมือ ดูบทความ การโหลดและการบันทึกโครงการ VEXcode 123 บนเบราว์เซอร์ Chrome สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีบันทึกโครงการ VEXcode 123 บนเว็บ

เชื่อมต่อ.jpeg

ถัดไป เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ 123 Robot และตรวจสอบว่าไอคอน Robot เป็นสีเขียวในแถบเครื่องมือ

เริ่ม.jpeg

สุดท้าย เลือก 'เริ่มต้น' เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: