การแก้ไขกิจกรรม VEX 123 รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Teacher Portal โดยใช้ Microsoft Office สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ โดยคำสั่ง" Download"


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX 123 Google Doc เพื่อเปิดใน Microsoft Word

File.jpg

เปิดแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขจาก Teacher Portal

อาทิ ในตัวอย่างนี้ เราจะเอากิจกรรม Block Pull ของ VEX 123 มาใช้

เปิดไฟล์ ด้วยการกดเลือก 'ไฟล์'

download__block_pull.jpg

บน Google Doc เลือกคำสั่ง "ดาวน์โหลด" และเลือกรูปแบบไฟล์เป็น "Microsoft Word (.docx)" เราจะได้ไฟล์ในฟอร์แมทของ Microsoft Word เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลด

Open_docx.jpg

เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดจากจากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับ Microsoft Word จะลงท้ายด้วย .docx

Word_block_pull.jpg

คุณสามารถใช้คุณลักษณะของ Microsoft Word ในเอกสารได้แล้ว

หมายเหตุ: หากเลือกใช้ไฟล์ Google doc มาเปิดใน Microsoft Word อาจทำให้รูปแบบหรือตัวอักษร สเปซ ผิดเพี้ยนไป


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX 123 Google Sheet เพื่อเปิดใน Microsoft Excel

file_pacing_guide.jpg

เปิดแหล่งข้อมูลหรือกิจกรรมที่คุณต้องการแก้ไขจาก Teacher Portal

สำหรับตัวอย่างนี้ ระบบจะใช้ VEX 123 Cumulative Pacing Guide

เปิดไฟล์ ด้วยการกดเลือก 'ไฟล์'

download_xlsx.jpg

บน Google Doc เลือกคำสั่ง "ดาวน์โหลด" และเลือกรูปแบบไฟล์เป็น "Microsoft Excel (.xlsx)" เราจะได้ไฟล์ในฟอร์แมทของ Microsoft Excel เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลด

open_xlsx.jpg

เปิดโปรแกรม Microsoft Excel และเปิดไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดจากจากโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ฟอร์แมทของไฟล์สำหรับ Microsoft Excel จะลงท้ายด้วย .xlsx

pacing_guide_xlsx.jpg

ตอนนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆของ Microsoft Excel กับงานที่โหลดมาได้


ตัวอย่างสื่อการสอนอื่นๆ

Letter_home_docx.jpg

คุณสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อ 'ดาวน์โหลด' จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมาย ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) : เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของสื่อการสอนในทุก VEX 123 STEM Lab จดหมายฉบับนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาได้นับไม่ถ้วน ด้วยการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ปกครองแล้ว แล้ว 'ดาวน์โหลด' template จากนั้น คุณสามารถใช้ Microsoft Word เพื่อปรับแต่งข้อมูลสำหรับแต่ละชั้นเรียนได้!

Content__standards_xlsx.jpg

VEX 123 Content Standards: เป็นแหล่งข้อมูลแสดงการจัด format มาตรฐานให้สอดคล้องกับ VEX 123 STEM Labs การดาวน์โหลดไฟล์จากจัดนี้ จะทำให้คุณสามารถใช้ปรับแก้ไฟล์ตัวอย่างด้วย Microsoft Excel ได้ อย่างง่ายดาย

STEM_Lab_Portal.jpg

มีแหล่งข้อมูลสื่อการสอนอื่นๆ มากมายใน VEX 123 STEM Labs Teacher Portal ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้ เพียงกด "ดาวน์โหลด"

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: