การปรับแต่งทรัพยากรโดยใช้ Microsoft Office ใน VEX 123

การปรับเปลี่ยนกิจกรรม VEX 123 รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ จาก Teacher Portal โดยใช้ Microsoft Office สามารถทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ โดยใช้ 'ดาวน์โหลด'


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX 123 Google Doc ที่จะเปิดใน Microsoft Word

ไฟล์.jpg

เปิดทรัพยากรหรือกิจกรรมของนักการศึกษาที่คุณต้องการแก้ไข

สำหรับตัวอย่างนี้ กิจกรรม Block Pull VEX 123 จะถูกนำมาใช้

เปิดกิจกรรมและเลือก 'ไฟล์'

ดาวน์โหลด__block_pull.jpg

เลือกไอคอนขยายข้าง "ดาวน์โหลด" และเลือก "Microsoft Word (.docx)" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เป็นเอกสาร Microsoft Word ไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของอุปกรณ์

Open_docx.jpg

คุณสามารถเปิด Microsoft Word และเปิดไฟล์จากตำแหน่งดาวน์โหลดของอุปกรณ์ได้ โปรดทราบว่าขณะนี้ไฟล์มีนามสกุล .docx สำหรับ Microsoft Word

Word_block_pull.jpg

ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ของ Microsoft Word บนเอกสารได้แล้ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิด Google Doc ใน Microsoft Word การจัดรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเอกสาร


วิธี 'ดาวน์โหลด' VEX 123 Google ชีตที่จะเปิดใน Microsoft Excel

file_pacing_guide.jpg

เปิดแหล่งข้อมูลนักการศึกษาที่คุณต้องการแก้ไข

สำหรับตัวอย่างนี้ จะใช้ VEX 123 Cumulative Pacing Guide

เปิดกิจกรรมและเลือก 'ไฟล์'

download_xlsx.jpg

เลือกไอคอนขยายข้าง "ดาวน์โหลด" และเลือก "Microsoft Excel (.xlsx)" เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เป็นสเปรดชีต Microsoft Excel ไปยังตำแหน่งดาวน์โหลดของอุปกรณ์

open_xlsx.jpg

คุณสามารถเปิด Microsoft Excel และเปิดไฟล์จากตำแหน่งดาวน์โหลดของอุปกรณ์ของคุณ โปรดทราบว่าขณะนี้ไฟล์มีนามสกุล .xlsx สำหรับ Microsoft Excel

pacing_guide_xlsx.jpg

ตอนนี้คุณสามารถใช้คุณสมบัติของ Microsoft Excel บนสเปรดชีตได้แล้ว


แหล่งข้อมูลตัวอย่างบางส่วน

Letter_home_docx.jpg

คุณสามารถใช้ขั้นตอนข้างต้นเพื่อ 'ดาวน์โหลด' ทรัพยากรต่างๆ มากมาย ตัวอย่างบางส่วนได้แก่:

Letter Home: อีกตัวอย่างที่ดีของทรัพยากรที่พบในทุกๆ VEX 123 STEM Lab จดหมายฉบับนี้สามารถประหยัดเวลาได้นับไม่ถ้วนด้วยการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ปกครองไว้แล้ว และโดยการใช้ 'ดาวน์โหลด' คุณจะสามารถใช้ Microsoft Word เพื่อปรับแต่งสำหรับแต่ละชั้นเรียนได้!

เนื้อหา__มาตรฐาน_xlsx.jpg

VEX 123 Content Standards: แหล่งข้อมูลเพื่อแสดงการจัดวางมาตรฐานกับ VEX 123 STEM Labs การดาวน์โหลดสเปรดชีตนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ มากมายใน Microsoft Excel ได้

STEM_Lab_Portal.jpg

มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายที่พบใน VEX 123 STEM Labs Teacher Portal ที่สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้ 'ดาวน์โหลด'

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: