การเลือกปรับใช้สื่อการสอนผ่าน Google Drive สำหรับ VEX 123

การแก้ไขหรือแชร์กิจกรรม VEX 123 รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ จาก Teacher Portal โดยใช้ Google Drive ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ โดยคำสั่ง" Make a copy"


วิธีใช้ ' Make a copy' ใน Google Doc หรือ Google Sheet สำหรับงาน VEX 123

File.jpg

เข้า log-in ใน Google account ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟล์ Google Doc หรือ Google Sheet ที่คุณต้องการแชร์หรือแก้ไข

ตัวอย่างนี้ คือการเอากิจกรรม Block Pull ของVEX 123 มาใช้

เปิดกิจกรรมและเลือก 'ไฟล์'

make_a_copy.jpg

เลือก Make a copy

change_name.jpg

เปลี่ยนชื่อเอกสาร ตามที่ต้องการ

ok.jpg

เลือก 'ไดรฟ์ของฉัน' (My Drive) เป็นตำแหน่งที่จะ save file แล้วเลือก 'ok' เพื่อ save สำเนาไฟล์ลงใน Google Drive ของคุณ

last_edit.jpg

คุณจะแก้ไขหรือแชร์ไฟล์สำเนา Google Document ใหม่ทั้งหมดได้

copy_classroom.jpg

หมายเหตุ: แพลตฟอร์มการศึกษาบางแพลตฟอร์ม อาทิ Google Classroom จะเตือนให้คุณทำสำเนาไฟล์โดยอัตโนมัติ


ตัวอย่างสื่อการสอนอื่นๆ

Screen_Shot_2020-12-17_at_3.39.03_PM.png

ดำเนินตามขั้นตอนข้างต้น โดย 'Make a Copy' (ทำสำเนา) ของสื่อการสอนอื่นๆ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่ :

  • VEX 123 Cumulative Pacing Guide: เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลเพียบพร้อมที่สามารถศึกษาได้ใน Teacher Portal ด้วยวิธี "Make a Copy" คุณสามารถแชร์และแก้ไขไฟล์ที่มีให้นำมาใช้ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของคุณและนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

letter_home.jpg

  • Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) : เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของสื่อการสอนในทุก VEX 123 STEM Lab ตัว Letter Home (จดหมายเรียนผู้ปกครอง) ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากด้วยการสร้างข้อมูลสำหรับผู้ปกครองให้แล้ว โดยการ 'Make a copy' ผู้สอนก็มีต้นแบบที่สามารถปรับแต่งให้นักเรียนกลุ่มต่างๆ ได้!

STEM_Lab_Portal.jpg

มีแหล่งข้อมูลสื่อการสอนอื่นๆ มากมายใน VEX 123 STEM Labs Teacher Portal ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เพียงกด "ดาวน์โหลด"

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: