หุ่นยนต์ 123 มีเซ็นเซอร์มากมาย รวมถึง Eye Sensor (เซ็นเซอร์ตา) Eye Sensor บนหุ่นยนต์ 123 สามารถเข้ารหัสโดยใช้ VEXcode123

VEXcode_123.jpeg


Eye Sensor ใน 123 Robot

eye-sensor-callout.png

หุ่นยนต์ 123 มี Eye Sensor ด้านหน้าซึ่งสามารถตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจจับสี (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) ของวัตถุนั้นๆ


VEXcode 123 Blocks ที่ใช้กับ Eye Sensor

บล็อค ตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่ข้างหน้า

Object_presence.png

บล็อก [Drive until] (ขับจนถึง) กับ < Found object> (เมื่อพบวัตถุข้างหน้า) จะรายงานหาก Eye Sensor อยู่ใกล้วัตถุอื่น

<Detects color> บล็อก

_Detects_color__block.png

บล็อก <Detects color> จะรายงานว่า Eye Sensor ตรวจพบสีที่ระบุหรือไม่

บล็อคที่ตรวจ (ความสว่าง)

_Brightness_of__block.png

บล็อก (ความสว่างของ) รายงานระดับความสว่างของวัตถุเป็นเปอร์เซ็นต์ คำสั่งนี้ มีประโยชน์ในการใช้แยกความแตกต่างระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด

บล็อกที่ตรวจ(โทนสี)

_Hue_of__block.png

บล็อก (โทนสี) จะรายงานค่าโทนสีของวัตถุ ที่ปรากฏตามตารางข้างล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทราบสีของวัตถุที่พบ

vex-rainbow-circle-graphic_2.jpg

บล็อก (โทนสี) จะรายงานค่าโทนสี ระหว่าง 0 - 359 องศา


การใช้งานทั่วไปของ Eye Sensor (เซนเซอร์ตา)

Eye Sensor ใน 123 Robot ทำงานได้หลายแบบ หุ่นยนต์ 123 ใช้ Eye Sensor เพื่อช่วยเรียงลำดับการทำงาน เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ 123 สามารถขับไปข้างหน้าได้จนกว่าจะตรวจพบว่าอยู่ใกล้วัตถุ (เช่น กำแพงหรือหุ่นยนต์ตัวอื่น) มันก็จะหมุนกลับโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่เข้าชนกับวัตถุที่กีดขวาง

หุ่นยนต์ 123 สามารถตัดสินใจได้โดยขึ้นอยู่กับว่า Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงินหรือไม่ สิ่งนี้มีประโยชน์ หากคุณต้องการให้หุ่นยนต์ 123 ขับเคลื่อนไปยังวัตถุที่มีสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ ให้มันตรวจจับสีของวัตถุขณะที่เดินผ่าน หรือให้หุ่นยนตทำงานบางอย่างเมื่อตรวจพบสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะ ในตัวอย่างนี้ หาก Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงิน หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวขวา หาก Eye Sensor ไม่ได้ ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงิน หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวซ้าย

หุ่นยนต์ 123 สามารถตัดสินใจได้อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่า Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงินหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ หาก Eye Sensor ตรวจพบวัตถุที่สว่าง หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวขวา หาก Eye Sensor ไม่ได้ ตรวจพบวัตถุสว่าง หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวซ้าย

_Hue_of__monitor_console.png

หุ่นยนต์ 123 ยังสามารถรายงานค่าโทนสีของวัตถุต่างๆ ได้อีกด้วย ในตัวอย่างนี้ ค่าโทนสีของหุ่นยนต์ 123 Robot ที่ถูกรายงานเท่ากับสีเขียว Monitor Console สามารถใช้เพื่อดูค่าโทนสี (hue) ที่เปลี่ยนไปแบบ realtime โดยให้เลือกติ๊กช่องเครื่องหมายที่อยู่ด้านซ้ายจากบล็อก (Hue of)

green_robot_hue.png

ค่าโทนสีที่ถูกอ่าน สานำมาเทียบเคียงกับแผนภูมิสีได้

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: