การทำ Coding ของ VEX 123 Eye Sensor โดยใช้ Coder

หุ่นยนต์ 123 มีเซ็นเซอร์มากมาย รวมถึง Eye Sensor (เซ็นเซอร์ตา) Eye Sensor บนหุ่นยนต์ 123 สามารถเข้ารหัสโดยใช้ Coder Card และ Coder

eye-sensor-robot-and-coder.png


Eye Sensor ใน 123 Robot

Copy_of_eye-sensor-callout.png

หุ่นยนต์ 123 มี Eye Sensor ด้านหน้าซึ่งสามารถตรวจจับว่ามีวัตถุอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจจับสี (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) ของวัตถุนั้นๆ


Coder card ที่ใช้กับ Eye Sensor

Coder Card ที่ตรวจจับวัตถุ

eye-sensor-object-coder-cards.png

Coder Card "Drive until object' และ ' If object' หรือ ' If no object' จะรายงานว่า Eye Sensor พบวัตถุอยู่ใกล้หรือไม่

Coder Card ที่ตรวจจับสีของวัตถุ

eye-sensor-color-coder-cards.png

Coder Card 'If red' หรือ 'If green' และ 'If blue' จะรายงานว่า Eye Sensor ตรวจพบสีเหล่านี้ บนวัตถุหรือไม่

Coder Card ที่ตรวจความสว่างของวัตถุ

eye-sensor-light-coder-cards.png

Coder Card 'If bright' และ 'If dark' จะรายงานว่าวัตถุสว่างหรือมืด คำสั่งนี้ สามารถใช้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างวัตถุและสภาพแวดล้อมที่สว่างและมืด


การใช้งานทั่วไปของ Eye Sensor (เซนเซอร์ตา)

Eye Sensor ใน 123 Robot ทำงานได้หลายแบบ หุ่นยนต์ 123 ใช้ Eye Sensor เพื่อช่วยเรียงลำดับการทำงาน เมื่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์ 123 สามารถขับไปข้างหน้าได้จนกว่าจะตรวจพบว่าอยู่ใกล้วัตถุ (เช่น กำแพงหรือหุ่นยนต์ตัวอื่น) มันก็จะหมุนกลับโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่เข้าชนกับวัตถุที่กีดขวาง

หุ่นยนต์ 123 สามารถตัดสินใจได้โดยขึ้นอยู่กับว่า Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงินหรือไม่ สิ่งนี้มีประโยชน์ หากคุณต้องการให้หุ่นยนต์ 123 ขับเคลื่อนไปยังวัตถุที่มีสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ ให้มันตรวจจับสีของวัตถุขณะที่เดินผ่าน หรือให้หุ่นยนตทำงานบางอย่างเมื่อตรวจพบสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะ ในตัวอย่างนี้ หาก Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงิน หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวขวา หาก Eye Sensor ไม่ได้ ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงิน หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวซ้าย

หุ่นยนต์ 123 สามารถตัดสินใจได้อัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับว่า Eye Sensor ตรวจพบวัตถุสีน้ำเงินหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ หาก Eye Sensor ตรวจพบวัตถุที่สว่าง หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวขวา หาก Eye Sensor ไม่ได้ ตรวจพบวัตถุสว่าง หุ่นยนต์ 123 จะเลี้ยวซ้าย

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: