มาตรฐานไปถึงที่ไหนและอย่างไร - มาตรฐานสำหรับ VEX V5 Workcell

moving-workcell-arm.png

VEX V5 Workcell STEM Lab แต่ละแห่งมีการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะของเนื้อหา มาตรฐานประกอบด้วยหนึ่งหรือหลายสิ่งต่อไปนี้: NGSS, ISTE, STL, CSTA, TEKS และ Common Core ELA สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการวางกรอบห้องทดลองเมื่อนำไปใช้ในห้องเรียน ความสอดคล้องของมาตรฐานนี้ทำให้ง่ายต่อการดูว่าคุณกำลังสอนอะไรและทักษะเหล่านั้นได้รับการสอนที่ใดในห้องทดลอง ดูรายการต่อไปนี้ของ VEX V5 Workcell STEM Lab ที่ไหนและอย่างไรถึงได้มาตรฐาน

For more information, help, and tips, check out the many resources at VEX Professional Development Plus

Last Updated: